Översikt

Tåg
 • TÅG
Västtågen: Älvängen - Göteborg
 • TÅG
Västtågen: Vänersborg - Göteborg
Berörda hållplatser
 • Vänersborg central
 • Öxnered station (tåg)
 • Trollhättan station
och ytterligare 5 hållplatser.
 • Vänersborg central
 • Öxnered station (tåg)
 • Trollhättan station
 • Lödöse södra station
 • Älvängen station
 • Bohus station
 • Gamlestaden Station
 • Göteborg Central
Aktuell tidsperiod
lördag 28 november – söndag 29 november

Inställda avgångar

Västtågen kör inte på sträckan Göteborg - Gamlestaden och omvänt.

 • Välj istället spårvagnslinje 4, 7, 9 eller 11 på sträckan Centralstationen - Gamlestads Torg och omvänt.
 • Välj istället busslinje 58 på sträckan Centralstationen - Kristinedal och omvänt.

Västtågen mot Vänersborg har tidigarelagda avgångstider från Göteborg.

 • Tillfällig tidtabell gäller under tiden som arbetet pågår.

Berörda tåg och tider finns i bifogad tidtabell.
Tänk på att inga cyklar kan medföras på spårvagnar och bussar.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies