Översikt

Inställda avgångar 28 september klockan 08:00 - 16:00

Västtågen kör inte på sträckan Falköping - Huskvarna och omvänt.

  • Ersättningsbuss går från Falköping resecentrum, läge R, via mellanliggande stationer till Huskvarna station och omvänt.
  • Tågen kör från Falköping mot Skövde samt från Huskvarna mot Nässjö och omvänt.

Inställda avgångar 29 september - 2 oktober klockan 09:00 - 15:00

Västtågen kör inte på sträckan Falköping - Jönköping och omvänt.

  • Ersättningsbuss går från Falköping resecentrum, läge R, via mellanliggande stationer till Jönköping resencetrum och omvänt.
  • Tågen kör från Falköping resecentrum mot Skövde samt från Jönköping mot Nässjö och omvänt.

Inställda avgångar 4 oktober klockan 08:00 - 16:00

Västtågen kör inte på sträckan Falköping - Jönköping och omvänt.

  • Ersättningsbuss går från Falköping resecentrum, läge R, via mellanliggande stationer till Jönköping resencetrum och omvänt.
  • Tågen kör från Falköping mot Skövde samt från Jönköping mot Nässjö och omvänt.

Berörda tåg och tider för ersättningsbussarna finns i bifogad tidtabell.
Tänk på att inga cyklar kan medföras på ersättningsbussarna.

Falköping resecentrum, läge R

Sandhem station, läge T

Mullsjö resecentrum, läge A

Habo station, läge A

Bankeryd station, läge D

Jönköping resecentrum, gate 21/22

Huskvarna, läge C

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies