Tåg
 • TÅG

Västtågen: Göteborg - Kungsbacka - Varberg

Berörda hållplatser
 • Göteborg Central
 • Mölndal station
 • Kungsbacka station
och ytterligare 2 hållplatser.
 • Göteborg Central
 • Mölndal station
 • Kungsbacka station
 • Åsa station
 • Varberg station
Aktuell tidsperiod
fredag 29 maj – måndag 1 juni

Inställda avgångar

Västtågen kör inte på sträckan Kungsbacka station/Åsa station - Varberg station och omvänt.

 • Ersättningsbuss går från Åsa station, läge C, till Varberg station och omvänt. Vissa ersättningsbussar går dock från Kungsbacka station, läge O, via Åsa station till Varberg station.
 • Tågen kör från Åsa station/Kungsbacka station mot Göteborg och omvänt.
 • För avgångar som inte ersätts med buss, välj övriga avgångar med Västtågen och Öresundståg.

Under perioden påverkas även Öresundståg på sträckan Hede station Falkenberg station och omvänt. Buss ersätter.

Berörda tåg och tider för ersättningsbussarna finns i bifogad tidtabell.
Tänk på att inga cyklar kan medföras på ersättningsbussarna.

Kungsbacka station, hållplatsläge O

Åsa station, hållplatsläge C

Varberg station, hållplatsläge T

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies