Inställda avgångar fredag-söndag 29-31 maj:

Öresundståg kör inte på sträckan Hede - Falkenberg och omvänt.

  • Välj istället Västtåg (Kungsbackapendeln) till/från Göteborg Central.
  • Byte till ersättningsbuss sker vid Hede station.
  • Ersättningsbussar går från Hede station, läge C, mot Falkenberg och omvänt. För vissa tågavgångar går ersättningsbussar från Åkareplatsen, se skylt, mot Falkenberg och omvänt. Vissa ersättningsbussar fortsätter till Halmstad Central kvälls- och nattetid.
  • Tågen kör från Falkenberg station mot Halmstad/Helsingborg/Malmö/Köpenhamn och omvänt.

Fredag 29 maj:

Öresundståg kör som Västtåg på fredag 29 maj mellan klockan 06:30-20:00 från Göteborg Central till Kungsbacka station och omvänt.

 

Inställda avgångar måndag 1 juni:

Öresundståg kör med reducerad trafik på sträckan Göteborg - Kungsbacka/Åsa och omvänt.

  • Tågen kör under rusningstrafik varje timme istället för varje halvtimme. Bussar ersätter inställda avgångar.
  • Övriga Öresundståg kör som vanligt.
  • Ersättningsbuss går från Åkareplatsen, se skylt, via mellanliggande stationer till Kungsbacka/Åsa och omvänt. Vissa ersättningsbussar går dock inte via Mölndal station och Kungsbacka station. 

Under perioden påverkas även Västtåg på sträckan Kungsbacka station/Åsa station - Varberg station. Buss ersätter vissa avgångar.

Berörda tåg och tider för ersättningsbussarna finns i bifogad tidtabell.
Tänk på att inga cyklar kan medföras på ersättningsbussarna.

Åkareplatsen, se skylt

Mölndal station, hållplatsläge 13

Hede station, hållplatsläge C

Kungsbacka station, hållplatsläge P

Åsa station, hållplatsläge C

Varberg station, hållplatsläge T

Falkenberg station, vid parkeringen intill spår 1

Halmstad Central, hållplatsläge T

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies