Inställda avgångar

Västtågen kör inte på sträckan Vänersborg central - Öxnered station och omvänt.

  • Ersättningsbuss går från Vänersborg resecentrum, läge B,  till Öxnered station och omvänt.
  • Tågen kör från Öxnered station till Göteborg Central och omvänt.

Berörda tåg och tider för ersättningsbussarna finns i bifogad tidtabell.
Tänk på att inga cyklar kan medföras på ersättningsbussarna.

Vänersborg: Vänersborg resecentrum, läge B
Öxnered: Öxnered station, läge A

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies