Arbetet gäller under olika perioder från 4 maj till 21 juni. För mer information se bifogad tidtabell.

Västtågen kör inte på sträckan Herrljunga  - Borås  och omvänt.

  • Ersättningsbuss går från Herrljunga station, Läge X, via mellanliggande stationer till Borås och omvänt.
  • Ersättningsbuss för tåg 3822 stannar inte i Ljung, resande från Ljung till Herrljunga ringer själv anropsstyrd trafik för resa med taxi, turen ska beställas dagen innan resa på telefon 0771-91 90 90.
  • Tågen kör från Herrljunga station till Uddevalla central och omvänt. 

Berörda tåg och tider för ersättningsbussar finns i bifogad tidtabell.
Tänk på att inga cyklar kan medföras på ersättningsbussarna.

Från Borås mot Herrljunga

Borås: Läge P

Knalleland: Läge B

Fristad: Läge C

Borgstena: Läge B

Mollaryd: Läge A

Torpåkra: Läge A

Ljung: Läge C

Herrljunga Läge X

Från Herrljunga mot Borås

Herrljunga: Läge X

Knalleland: Läge B

Fristad: Läge C

Borgstena: Läge A

Mollaryd: Läge B

Torpåkra: Läge B

Ljung: Läge C

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies