Översikt

Tåg
  • TÅG
Västtågen: Göteborg - Nässjö
Aktuell tidsperiod
fredag 4 december – söndag 6 december

Inställda avgångar

Västtågen kör inte på sträckan  Jönköping - Nässjö  och omvänt.

  • Bussar ersätter från Jönköping resecentrum, läge 21 /22, via mellanliggande stationer till Nässjö och omvänt.
  • Tågen kör från Jönköping resecentrum mot Falköping/Skövde och omvänt.

Berörda tåg och tider för ersättningsbussarna finns i bifogad tidtabell.
Tänk på att inga cyklar kan medföras på ersättningsbussarna.

Jönköping: Bussterminalen, Läge 21/22

Husqvarna: Läge 1

Tenhult: Västerhäll

Forserum: Läge 1

Nässjö: Bussterminal, Läge 1

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies