Inställda avgångar i tågtrafiken på sträckan Göteborg Central - Kungsbacka station

Västtågen och Öresundstågen Göteborg Central - Kungsbacka station, flera inställda avgångar. För Västtågen välj nästa avgång och för Öresundstågen välj ersättningsbuss. Detta gäller den 5 oktober. Information om inställda avgångar och ersättningsbussar finns på vasttrafik.se. Orsaken är banarbete.
Tåg
 • TÅG
Västtågen: Göteborg - Kungsbacka
 • TÅG
Öresundståg: Göteborg - Kungsbacka - (Malmö)
Berörda hållplatser
 • Göteborg Central
 • Liseberg Station
 • Mölndal station
och ytterligare 5 hållplatser.
 • Göteborg Central
 • Liseberg Station
 • Mölndal station
 • Kållered station
 • Lindome station
 • Anneberg station
 • Hede station
 • Kungsbacka station
Aktuell tidsperiod
fredag 5 oktober

Inställda avgångar på Västtågen och Öresundstågen

Västtågen är inställda på sträckan Göteborg - Kungsbacka mellan klockan 15:45 och 17:45

På sträckan Göteborg - Kungsbacka, välj istället nästa avgång.

Öresundstågen är inställda på sträckan Göteborg - Mölndal mellan klockan 10:00 och 18:00

På sträckan Göteborg - Mölndal ersätter bussar. Tänk på att ersättningsbussarna avgår 15 minuter före tågets ordinarie avgångstid från Göteborg Central.

 

Inställda tåg och tider för ersättningstrafik finns i bifogade tidtabeller.

Göteborg central: avgår från Nils Ericson Terminalen

Mölndal station: avgår från Mölndal station läge 13