Inställda avgångar

Västtågen kör inte på sträckan Uddevalla central - Stenugsund station och omvänt.

  • Ersättningsbussar går från Uddevalla central, läge C, till Stenungsund station och omvänt och stannar vid alla mellanliggande stationer.
  • Tågen kör från Stenungsund station till Göteborg Central och omvänt.

Berörda tåg och tider för ersättningsbussar finns i bifogad tidtabell.
Tänk på att inga cyklar kan medföras på ersättningsbussarna.

Uddevalla C: Läge C i båda riktningar
Uddevalla Östra: Läge A i riktning mot Uddevalla C
Uddevalla Östra: Läge B i riktning mot Göteborg
Ljungskile: Läge 15 i båda riktningar
Svenshögen: Läge C
Stenungsund: Läge A, båda riktningar

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies