TÅG Kör inte på sträckan Falköping-Jönköping/Nässjö och omvänt. Detta gäller  från den 7 till den 11 oktober.

Berörda tåg och tider för ersättningsbussarna finns i bifogad tidtabell.
Tänk på att inga cyklar kan medföras på ersättningsbussarna.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies