Inställda avgångar

Västtågen kör inte på sträckan Jönköping - Falköping och omvänt

  • Bussar ersätter från Jönköping resecentrum, läge 21/22, via mellanliggande stationer till Falköping/Skövde.
  • Bussar ersätter från Falköping resecentrum, läge R, via mellanliggande stationer till Jönköping.

Berörda tåg och tider för ersättningsbussarna finns i bifogad tidtabell.
Tänk på att inga cyklar kan medföras på ersättningsbussarna.

Skövde: Läge E
Stenstorp Ågatan: Läge B mot Falköping, läge A mot Skövde
Falköping: Läge R
Sandhem: Läge T
Mullsjö resecentrum: Läge A
Habo: Läge 3
Bankeryd: Läge D
Jönköping: Bussterminalen, samtliga Via-bussar avgår från Gate 22 och samtliga Direkt-bussar avgår från Gate 21

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies