Inställda avgångar

Västtågen kör inte på sträckan  Falköping - Jönköping

  • Ersättningsbuss går från Falköping resecentrum, läge R, via mellanliggande stationer till Jönköping.
  • Ersättningsbuss går från Falköping resecentrum, läge R, direkt till Jönköping.

Västtågen kör inte på sträckan Jönköping - Falköping

  • Ersättningsbuss går från Jönköping resecentrum, läge 22, via mellanliggande stationer till Falköping.
  • Ersättningsbuss går från Jönköping resecentrum, läge 21, direkt till Falköping.

Berörda tåg och tider för ersättningsbussarna finns i bifogad tidtabell.
Tänk på att inga cyklar kan medföras på ersättningsbussarna.

Falköping: Läge R
Sandhem: Läge T
Mullsjö resecentrum: Läge A
Habo: Läge A
Bankeryd: Läge D
Jönköping: Bussterminalen, Läge 21/22

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies