Tåg
  • TÅG

Västtågen: Göteborg - Nässjö

Aktuell tidsperiod
måndag 9 december – fredag 13 december

Inställda avgångar

TÅG

kör inte på sträckan Jönköping - Nässjö och omvänt

  • Bussar ersätter från Jönköping resecentrum, läge 22, via mellanliggande stationer till Nässjö och omvänt.
  • Bussar ersätter från Jönköping resecentrum, läge 21, direkt till Nässjö och omvänt. 

 

Berörda tåg och tider för ersättningsbussarna finns i bifogad tidtabell.
Tänk på att inga cyklar kan medföras på ersättningsbussarna.

Jönköping: Bussterminal, Läge 21 och 22

Husqvarna: Läge 1

Tenhult: Västerhäll

Forserum: Läge 1

Nässjö: Bussterminal, Läge 1

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies