Inställda avgångar

 

TÅG är inställt från Vänersborg till Göteborg klockan 06:39 (tåg 13271)

 • Ersättningsbuss går från Vänersborg resecentrum, läge B, klockan 08:00 samt 08:15 via Öxnered mot Nils Ericson terminalen. Ersättningsbuss går från Trollhättan, läge 14/15, klockan 08:15 via Lödöse mot Nils Ericson terminalen. 

TÅG är inställt från Vänersborg till Älvängen klockan 07:09 (tåg 3223)

 • Ersättningsbuss går från Vänersborg resecentrum, läge B, klockan 07:20 via mellanliggande stationer till Lödöse station och sedan för avstigande mot Nils Ericson terminalen. Ersättningsbussar går från Trollhättan, läge 14/15 klockan 08:20 till Älvängen

TÅG är inställt från Göteborg till Vänersborg klockan 07:30 (Tåg 13276)

 • Ersättningsbuss går från Nils Ericson terminalen, se skylt, klockan 08:00 via mellanliggande stationer till Vänersborg resecentrum samt 08:30 via Trollhättan resecentrum till Vänersborg resecentrum. 
 • Ersättningsbuss går från Älvängen, läge 6, klockan 09:20 via mellanliggande stationer till Vänersborg
 • Ersättningsbuss går från Älvängen, läge 6, klockan 09:20 för avstigande till Vänersborg

TÅG är inställt från Göteborg till Älvängen klockan 07:35 (tåg 13678)

TÅG är inställt från Vänersborg till Göteborg Central klockan 07:39 (tåg 13275)

 • Ersättningsbuss går från Vänersborg resecentum, läge B, klockan 09:50 via mellanliggande stationer till Älvängen

TÅG är inställt från Trollhättan till Göteborg klockan 07:40 (tåg 13297)

 • Ersättningsbuss går från Trollhättan resecentrum, läge 14/15, klockan 08:15 via mellanliggande stationer till Nils Ericson Terminalen

TÅG är inställt från Vänersborg till Göteborg Central klockan 07:39 (tåg 13275)

 • Ersättningsbuss går från Vänersborg resecentrum, läge B, klockan 07:39 via mellanliggande stationer till Lödöse södra station till Nils Ericson terminalen samt 08:15 från Trollhättan resecentrum via Lödöse södra station till Nils Ericson terminalen

TÅG är inställt från Göteborg till Älvängen klockan 08:05 (tåg 13680)

 • Välj nästa avgång från Göteborg klockan 08:20 (tåg 3632)

TÅG är inställt från Göteborg till Vänersborg klockan 08:30 (tåg 13280)

TÅG är inställt från Älvängen till Göteborg klockan 08:43 (tåg 13681)

 • Välj nästa avgång från Älvängen klockan 08:58 (tåg 3633)

TÅG är inställt från Göteborg till Vänersborg klockan 09:00 (tåg 3232)

 • Ersättningsbuss går från Nils Ericson Terminalen, klockan 09:50, via mellanliggande stationer till Vänersborg

TÅG är inställt från Vänersborg till Öxnered klockan 10:09 (tåg 3235)

 • Ersättningsbuss går från Vänersborg resecentrum, läge B, klockan 10:09 till Öxnered och sedan för avstigande till Göteborg
 • Ersättningsbuss går från Trollhättan resecentrum, läge 14/15, klockan 10:22 via Lödöse södra station till Nils Ericson Terminalen
 • Ersättningsbuss går från Trollhättan resecentrum, läge 14/15, klockan 10:22 direkt till Nils Ericson Terminalen
 • Välj nästa avgång från Älvängen station klockan 10:58
Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies