Inställelser från Göteborg C - Kungsbacka och omvänt

Västtåg är inställt från Göteborg C till Kungsbacka station klockan 05:45 (tåg 3023).

 • Välj nästa avgång från Göteborg Central klockan 06:15 (tåg 3025). 

Västtåg är inställt från Kungsbacka till Göteborg klockan 06:19 (tåg 3024). 

 • Välj nästa avgång från Kungsbacka station klockan 06:34 (tåg 3176). 

Västtåg är inställt från Göteborg Central till Kungsbacka klockan 06:15 (tåg 3025).

 • Information om hur du kan resa istället kommer inom kort. 

Västtåg är inställt från Göteborg C till Kungsbacka klockan klockan 06:30 (tåg 3177)

 • Ersättningsbuss går från Nils Ericson terminalen via mellanliggande stationer klockan 06:38 till Kungsbacka. 

Västtåg är inställt från Kungsbacka station till Götebporg C klockan 07:04 (tåg 3178)

 • Ersättningsbuss går från Kungsbacka station klockan 07:04 via mellanliggande stationer till Göteborg Central. 
 • Ersättningsbuss går från Lindome station klockan 07:12 via Kållered station och sedan för avtigande till Nils Ericson terminalen. 

Västtåg är inställt från Kungsbacka till Göteborg C klockan 06:49 (tåg 3026).

 • Välj nästa avgång från Kungsbacka station klockan 07:04 (tåg 3178).

Västtåg är inställt från Göteborg Central till Kungsbacka klockan 07:00 (tåg 3179).

 • Ersättningsbuss går från Nils Ericson terminalen klockan 07:00 via mellanliggande stationer till Kungsbacka.

 

Västtåg är inställt från Kungsbacka till Göteborg Central klockan 08:04 (tåg 3182)

Välj nästa avgång från Kungsbacka klockan 08:19 (tåg 3032).

 • Buss förstärker Västtåg 3032, från Lindome station klockan 08:27 för avstigande till NIls Ericson terminalen.
 • Buss förstärker från Kungsbacka station klockan 08:04 via mellanliggande stationer till Nils Ericson terminalen. 
 • Buss ersätter från Kungsbacka station klockan 08:04 via mellanliggande stationer och sedan för avtigande till NIls Ericson terminalen. 

Västtåg är inställt från Kungsbacka till Göteborg Central klockan 07:19 (tåg 3028).

 

Västtåg är inställt från Kungsbacka till Göteborg Central klockan 07:34 (tåg 3180).

 • Ersättningsbuss går från Kungsbacka sttaion klockan 07:45 via Anneberg och sedan för avstigande till Nils Ericson terminalen. 
 • Ersättningsbuss går från Hede station klockan 07:36 via Lindome och sedan för avstiagnde till Nils Ericson terminalen. 
 • Ersättningsbuss går från Kållered station klockan 07:50 via Mölndal station, Liseberg och sedan för avstigande till Nils Ericson terminalen.
 • Ersättningsbuss går från Kungsbacka station klockan 07:34 via Hede station och sedan för avtigande till Nils Ericson terminalen. 

Västtåg är inställt från Göteborg Central till Kungsbacka klockan 07:30.

 • Välj nästa avgång från Göteborg Central klockan 07:45 (tåg 3031).

Västtåg är inställt från Göteborg Central klockan 08:34 till Kungsbacka (tåg 3183).

 • Välj nästa avgång från Göteborg Central klockan 08:15 (tåg 3033).

 

Västtåg är inställt från Kungsbacka till Göteborg Central klockan 08:04 (tåg 3182).

 • Välj nästa avgång från Kungsbacka station klockan 08:19 (tåg 3132).

Västtåg är inställt från Kungsbacka till Göteborg Central klockan 09:08 (tåg 3186).

 • Välj nästa avgång från Kungsbacka station klockan 09:19 (tåg 3036).
 • En buss förstärker Västtåg 3036, från Kållered station klockan 09:30 och sedan för avstigande till Nils Ericson termianlen 
 • Ersättningsbuss går från Lindome station klockan 09:27 och sedan för avtigande till Nils Ericson termianlen. 

 

Västtåg är inställt från Göteborg Central till Kungsbakca klockan 08:30 (tåg 3185).

 • Välj nästa avgång från Göteborg Central klockan 08:45 (tåg 3035).
 • Ersättningsbuss går från Nils Ericson terminalen klockan 08:30 via mellanliggande stationer till Kungsbacka station.

 

Västtåg är inställt från Kungsbacka till Göteborg Central klockan 08:34 (tåg 3184).

 • Välj nästa avgång från från Kungsbacka station klockan 08:34 (tåg 3034).
 • Buss förstärker nästa avgång Västtåg 3034, från Lindome station klockan 08:57 och sedan för avstigande till Nils Ericson terminalen. 
 • Buss förstärker nästa avgång Västtåg 3034, från Kållered station klockan 09:00 och sedan för avtigande till Nils Ericson terminalen. 

 

Inställelser från Göteborg Central - Älvängen och omvänt 

 

Västtåg är inställt från Göteborg C till Älvängen klockan 05:50 (tåg 3622).

 • Välj nästa avgång från Göteborg Central klockan 06:20 (tåg 3624).

Västtåg är inställt från Älvängen station till Göteborg Central klockan 06:28 (tåg 3623).

 • Information om hur du kan resa istället kommer inom kort.

Västtåg är inställt från Göteborg C till Älvängen klockan 06:15 (tåg 13672).

 • Hänvisning till nästa avgång från Göteborg Central klockan 06:35 (tåg 13674).

Västtåg är inställt från Älvängen station till Göteborg Central klockan 06:43 (tåg 13673).

 • Välj nästa avgång från Älvängen station klockan 06:58 (tåg 3625).

Västtåg är inställt från Göteborg Central till Älvängen klockan 07:05 (tåg 13676)

 • Ersättningsbuss går från Nils Ericson termianlen klockan 07:05 via mellanliggande stationer till Älvängen.

Västtåg är inställt från Älvängen till Göteborg klockan 07:43 (tåg 13677).

 • Välj nästa avgång från Älvängen station klockan 07:58 (tåg 3629).

Västtåg  är inställt från Göteborg Central till Älvängen klockan 06:20 (tåg 3624).

 • Information om hur du kan resa istället kommer inom kort. 

 

Västtåg är inställt från Älvängen till Göteborg Central klockan 06:58 (tåg 3625)

 • Ersättningsbuss går från Älvängen klockan 07:05 via mellanliggande stationer till Nils Ericson terminalen. 

Västtåg är inställt från Göteborg Central till Älvängen klockan 07:35 (tåg 13678).

 • Välj nästa avgång från Götebporg Central klockan 07:50 (tåg 3630).

Västtåg är inställt från Älvängen till Göteborg Central klockan 08:13 (tåg 13679).

 • Ersättningsbuss går från Älvängen station klockan 08:20 via mellanliggande stationer till Nils Ericson terminalen. 

Västtåg är inställt från Göteborg Central till Älvängen klockan 08:05 (tåg 13680).

 • Välj nästa avgång från Göteborg Central klockan 08:05 (tåg 3632).

Västtåg är inställt från Älvängen till Göteborg Central klockan 08:43 (tåg 13681).

 • Välj nästa abgång från Älvängen station klockan 08:28 (tåg 3631).

 

 

 

 

Älvängen

Göteborg: Nils Ericson Terminalen

Gamlestaden: Waterloogatan, läge B

Surte: Surte station, läge 4

Bohus: Bohus station, läge 6

Nödinge: Nödinge station, läge 4

Nol: Hållplats Nol station, läge 4

Älvängen: Älvängen, läge 6

Älvängen: Älvängen, läge 5

Nol: Hållplats Nol station, läge 3

Nödinge: Nödinge station, läge 3

Bohus: Bohus station, läge 5

Surte: Surte station, läge 3

Gamlestaden: Waterloogatan, läge A

Göteborg: Nils Ericson Terminalen

 

Kungsbacka

Göteborg: Nils Ericson Terminalen

Liseberg: Lisebergs station, läge A

Mölndal: Mölndal station, läge 13

Kållered: Kållered station, läge F

Lindome: Lindome station, läge G

Anneberg: Anneberg station, läge D

Hede: Hållplats Hede station, läge C

Kungsbacka: Kungsbacka station, läge O och P 

Åsa: Vid parkeringen

Varberg: Till vänster om stationen, gamla bussplan

Varberg: Till vänster om stationen, gamla bussplan

Åsa: Vid parkeringen

Kungsbacka: Kungsbacka station, läge O och P 

Hede: Hede station, läge C

Anneberg: Anneberg station, läge C

Lindome: Lindome station, läge E

Kållered: Kållered station, läge A

Mölndal: Mölndal station, läge 13

Liseberg: Lisebergs station, läge A

Göteborg: Nils Ericson Terminalen

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies