Inställda avgångar Öxnered station - Vänersborg central

Västtågen Göteborg Central - Vänersborg central, inställda avgångar nätter mot torsdag på sträckan Öxnered - Vänersborg och omvänt. Detta gäller från 10 december till 31 mars mellan klockan 21:15 och 04:15. Orsaken är banarbete.
Tåg
  • TÅG
Västtågen: Göteborg - Vänersborg/Åmål
Aktuell tidsperiod
måndag 10 december – söndag 31 mars

Arbetet gäller under olika perioder från 10 december 2018 till 8 december 2019. Se bifogad infoblad.

Inställda avgångar

Sträckan Öxnered mot Vänersborg 10 december - 31 mars:

TÅG är inställt från Öxnered mot Vänersborg klockan 21:46 (tåg 3280)

  • Ersättningsbuss går från Öxnered station, läge B , klockan 21:52 till Vänersborg.

TÅG är inställt från Öxnered mot Vänersborg klockan 22:46 (tåg 3284)

  • Ersättningsbuss går från Öxnered station, läge B , klockan 22:52 till Vänersborg.

TÅG är inställt från Öxnered mot Vänersborg klockan 23:46 (tåg 3288)

  • Ersättningsbuss går från Öxnered station, läge B , klockan 23:52 till Vänersborg.

TÅG är inställt från Öxnered mot Vänersborg klockan 00:46 (tåg 3200)

  • Ersättningsbuss går från Öxnered station, läge B , klockan 00:52 till Vänersborg.

 

Sträckan  Vänersborg mot Öxnered 10 december - 31 mars:

TÅG är inställt från Vänersborg mot Öxnered klockan 22:09 (tåg 3283)

  • Ersättningsbuss går från Vänersborg resecentrum, läge B , klockan 21:58 till Öxnered.

TÅG är inställt från Vänersborg mot Öxnered klockan 22:09 (tåg 3287)

  • Ersättningsbuss går från Vänersborg resecentrum, läge B , klockan 22:58 till Öxnered.

 

Berörda tåg och tider för ersättningsbussar finns i bifogad tidtabell.

Tänk på att inga cyklar kan medföras på ersättningsbussarna.

Öxnered, läge B
Vänersborg resecentrum, läge B