Västtåg är delvis inställda Töreboda/Skövde - Göteborg. Bussar ersätter. Detta gäller från den 1 december klockan 20:05 till den 2 december klockan 12:00. Information om inställda avgångar och ersättningsbussar finns på vasttrafik.se. Orsaken är banarbete.
Tåg
  • TÅG
Västtågen: Töreboda - Göteborg
  • TÅG
Västtågen: Töreboda - Nässjö
Aktuell tidsperiod
lördag 1 december – söndag 2 december

Västtågen är delvis inställda sträckan Töreboda/Skövde - Göteborg 1 - 2 december:

 

TÅG Kör inte på sträckan Töreboda/Skövde - Falköping samt Göteborg - Alingsås och omvänt.

  • Information om inställda avgångar och ersättningsbussar finns i bifogad tidtabell.

Göteborg: NET (se realtidsskylt)

Partille: Läge C

Alingsås: Hållplatsläge 11

Vårgårda: Läge D

Falköping: Läge R

Stenstorp: Mot Töreboda läge läge A, mot Falköping läge B

Skövde: Läge E