Inställd spårvagnstrafik på linje 5

5 kör inte på sträckan Bäckeliden - Östra sjukhuset

  • Närmaste hållplats är Sankt Sigfrids plan


Buss 5E ersätter på sträckan via samtliga hållplatser förutom Ättehögsgatan som blir indragen i båda riktningar.

 

Sankt Sigfrids plan läge F/G
Ekmanska läge C/D 
Bögatan läge C/D
Töpelsgatan läge C/D
Welandergatan läge D/E
Virginsgatan läge E/F
Sanatoriegatan läge C/D
Solrosgatan läge C/D
Munkebäckstorget läge E/F
Kaggeledstorget läge C/D
Tingvallsvägen läge C/D
Östra Sjukhuset läge G