Inställda avgångar i tågtrafiken Göteborg - Falköping

Varning

Västtågen Göteborg - Alingsås - Falköping, flera inställda avgångar. Välj istället SJ Regionaltåg på berörd sträcka. Detta gäller från 2 juli till 12 augusti. Sök din resa i Reseplaneraren. Orsaken är banarbete.

Tåg
  • TÅG
Västtågen: Töreboda - Göteborg
Aktuell tidsperiod
måndag 2 juli – söndag 12 augusti

 Tänk på följande innan du påbörjar din resa:

  • Kontoladdningen gäller inte ombord på SJ Regionaltågen
  • Det går inte att köpa biljetter ombord på SJ Regionaltågen
  • Regionen runt har samma giltighet på SJ Regionaltågen som på Västtågen
  • Cykel får inte tas med på SJ regionaltågen

 

Inställda avgångar Västtågen 

 

Söndag 22 juli 

TÅG är inställt från Falköping mot Göteborg klockan 16:00 (tåg 17245)

TÅG är inställt från Falköping mot Göteborg klockan 17:50 (tåg 17277)

TÅG är inställt från Falköping mot Göteborg klockan 19:56 (tåg 17299)

TÅG är inställt från Falköping mot Göteborg klockan 22:49 (tåg 13447)

TÅG är inställt från Göteborg mot Falköping klockan 11:15 (tåg 17280)

TÅG är inställt från Göteborg mot Falköping klockan 12:45 (tåg 17284)

TÅG är inställt från Göteborg mot Falköping klockan 17:00 (tåg 17288)

TÅG är inställt från Göteborg mot Skövde klockan 20:55 (tåg 13454)

TÅG är inställt från Göteborg mot Skövde klockan 22:00 (tåg 13456)

 

Måndag 23 juli - söndag 29 juli (hela vecka 30), se  information här (klickbar länk).

 

Måndag 30 juli - Fredag 3 augusti

TÅG är inställt från Falköping mot Göteborg klockan 06:51 (tåg 13413)

TÅG är inställt från Falköping mot Göteborg klockan 09:53 (tåg 17291)

TÅG är inställt från Falköping mot Göteborg klockan 11:50 (tåg 17293) 

TÅG är inställt från Falköping mot Göteborg klockan 13:50 (tåg 13435)

TÅG är inställt från Falköping mot Göteborg klockan 16:09 (tåg 13485)

TÅG är inställt från Falköping mot Göteborg klockan 18:05 (tåg 17296)

TÅG är inställt från Falköping mot Göteborg klockan 19:51 (tåg 17299)

TÅG är inställt från Falköping mot Göteborg klockan 22:49 (tåg 13447)

TÅG är inställt från Herrljunga mot Göteborg klockan 07:01 (tåg 13301)

TÅG är inställt från Herrljunga mot Göteborg klockan 08:50 (tåg 13303)

TÅG är inställt från Herrljunga mot Göteborg klockan 11:04 (tåg 13305)

TÅG är inställt från Floda mot Alingsås klockan 06:36 (tåg 3524)

TÅG är inställt från Alingsås mot Alingsås klockan 07:10 (tåg 3525)

TÅG är inställt från Göteborg mot Falköping klockan 06:55 (tåg 3466)

TÅG är inställt från Göteborg mot Falköping klockan 08:55 (tåg 13432)

TÅG är inställt från Göteborg mot Falköping klockan 11:00 (tåg 3474)

TÅG är inställt från Göteborg mot Falköping klockan 12:45 (tåg 17284)

TÅG är inställt från Göteborg mot Falköping klockan 14:35 (tåg 17262)

TÅG är inställt från Göteborg mot Herrljunga klockan 11:05 (tåg 13304)

TÅG är inställt från Göteborg mot Herrljunga klockan 13:30 (tåg 3342)

TÅG är inställt från Göteborg mot Herrljunga klockan 17:05 (tåg 13308)

TÅG är inställt från Göteborg mot Skövde klockan 22:00 (tåg 13456)

 

Lördag 4 augusti 

TÅG är inställt från Göteborg mot Falköping klockan 08:55 (tåg 17270)

TÅG är inställt från Göteborg mot Herrljunga klockan 11:25 (tåg 3312)

TÅG är inställt från Göteborg mot Falköping klockan 12:35 (tåg 17284)

TÅG är inställt från Göteborg mot Falköping klockan 15:05 (tåg 3462)

TÅG är inställt från Göteborg mot Herrljunga klockan 15:25 (tåg 13314)

TÅG är inställt från Göteborg mot Falköping klockan 16:35 (tåg 3448)

TÅG är inställt från Göteborg mot Falköping klockan 20:55 (tåg 13454)

TÅG är inställt från Göteborg mot Herrljunga klockan 19:25 (tåg 3318)

TÅG är inställt från Falköping mot Göteborg klockan 09:50 (tåg 17291)

TÅG är inställt från Falköping mot Göteborg klockan 11:48 (tåg 13427)

TÅG är inställt från Falköping mot Göteborg klockan 13:50 (tåg 17295)

TÅG är inställt från Falköping mot Göteborg klockan 15:51 (tåg 13473)

TÅG är inställt från Falköping mot Göteborg klockan 15:54 (tåg 13439)

TÅG är inställt från Falköping mot Göteborg klockan 19:58 (tåg 13441)

TÅG är inställt från Herrljunga mot Göteborg klockan 10:03 (tåg 3311)

TÅG är inställt från Herrljunga mot Göteborg klockan 14:07 (tåg 3313)

TÅG är inställt från Herrljunga mot Göteborg klockan 18:02 (tåg 3317)

 

Söndag 5 augusti

TÅG är inställt från Göteborg mot Herrljunga klockan 11:05 (tåg 13322)

TÅG är inställt från Göteborg mot Herrljunga klockan 14:00 (tåg 13322)

TÅG är inställt från Göteborg mot Falköping klockan 14:40 (tåg 17280)

TÅG är inställt från Göteborg mot Falköping klockan 17:05 (tåg 17278)

TÅG är inställt från Göteborg mot Herrljunga klockan 17:35 (tåg 13326)

TÅG är inställt från Göteborg mot Herrljunga klockan 19:55 (tåg 13328)

TÅG är inställt från Göteborg mot Falköping klockan 20:55 (tåg 13454)

TÅG är inställt från Göteborg mot Falköping klockan 22:00 (tåg 7356)

TÅG är inställt från Falköping mot Göteborg klockan 13:53 (tåg 7343)

TÅG är inställt från Falköping mot Göteborg klockan 15:51 (tåg 13473)

TÅG är inställt från Falköping mot Göteborg klockan 17:50 (tåg 7387)

TÅG är inställt från Falköping mot Göteborg klockan 19:51 (tåg 17299)

TÅG är inställt från Falköping mot Göteborg klockan 22:49 (tåg 13447)

TÅG är inställt från Herrljunga mot Göteborg klockan 10:03 (tåg 3311)

TÅG är inställt från Herrljunga mot Göteborg klockan 12:33 (tåg 3323)

TÅG är inställt från Herrljunga mot Göteborg klockan 15:32 (tåg 13325)

TÅG är inställt från Herrljunga mot Göteborg klockan 18:38 (tåg 13327)

 

Måndag 6 augusti - Fredag 10 augusti

TÅG är inställt från Falköping mot Göteborg klockan 06:51 (tåg 13413)

TÅG är inställt från Falköping mot Göteborg klockan 09:53 (tåg 17291)

TÅG är inställt från Falköping mot Göteborg klockan 11:50 (tåg 17293) 

TÅG är inställt från Falköping mot Göteborg klockan 13:50 (tåg 13435)

TÅG är inställt från Falköping mot Göteborg klockan 16:09 (tåg 13485)

TÅG är inställt från Falköping mot Göteborg klockan 18:05 (tåg 17296)

TÅG är inställt från Falköping mot Göteborg klockan 19:51 (tåg 17299)

TÅG är inställt från Falköping mot Göteborg klockan 22:49 (tåg 13447)

TÅG är inställt från Herrljunga mot Göteborg klockan 07:01 (tåg 13301)

TÅG är inställt från Herrljunga mot Göteborg klockan 08:50 (tåg 13303)

TÅG är inställt från Herrljunga mot Göteborg klockan 11:04 (tåg 13305)

TÅG är inställt från Herrljunga mot Göteborg klockan 15:04 (tåg 13305)

TÅG är inställt från Göteborg mot Falköping klockan 06:55 (tåg 3466)

TÅG är inställt från Göteborg mot Falköping klockan 08:55 (tåg 13432)

TÅG är inställt från Göteborg mot Falköping klockan 11:00 (tåg 3474)

TÅG är inställt från Göteborg mot Herrljunga klockan 11:05 (tåg 13304)

TÅG är inställt från Göteborg mot Falköping klockan 12:45 (tåg 17284)

TÅG är inställt från Göteborg mot Herrljunga klockan 13:30 (tåg 3342)

TÅG är inställt från Göteborg mot Falköping klockan 14:35 (tåg 17262)

TÅG är inställt från Göteborg mot Falköping klockan 17:05 (tåg 17394)

TÅG är inställt från Göteborg mot Herrljunga klockan 17:05 (tåg 13308)

TÅG är inställt från Göteborg mot Skövde klockan 22:00 (tåg 13456)

 

Lördag 11 augusti 

TÅG är inställt från Göteborg mot Falköping klockan 08:55 (tåg 17270)

TÅG är inställt från Göteborg mot Falköping klockan 12:35 (tåg 13498)

TÅG är inställt från Falköping mot Göteborg klockan 09:50 (tåg 17291)

TÅG är inställt från Falköping mot Göteborg klockan 11:48 (tåg 13427)

 

Söndag 12 augusti

TÅG är inställt från Falköping mot Göteborg klockan 17:50 (tåg 3467)

TÅG är inställt från Falköping mot Göteborg klockan 19:51 (tåg 7399)

TÅG är inställt från Göteborg mot Skövde klockan 20:55 (tåg 13454)

TÅG är inställt från Göteborg mot Skövde klockan 22:00 (tåg 13456)