Inställda avgångar Göteborg - Stenungsund

Varning

Västtågen Göteborg - Stenungsund, flera inställda avgångar. Bussar ersätter. Detta gäller från 3 september klockan 08:00 till 5 september klockan 15:00. Information om inställda avgångar och ersättningsbussar finns på vasttrafik.se. Orsaken är banarbete.

Tåg
  • TÅG
Västtågen: Strömstad - Göteborg
Aktuell tidsperiod
måndag 3 september – onsdag 5 september

Västtågen

Västtågen Göteborg - Uddevalla vissa tåg indragna på sträckan Göteborg - Stenungsund och omvänt.

För berörda tåg och ersättningsbussar se bifogad tidtabell.