Inställda avgångar måndagar Laxå station - Mariestad station

Västtågen Laxå - Mariestad, flera inställda avgångar. Bussar ersätter. Detta gäller från 8 januari klockan 11:00 till 8 december klockan 13:00. Information om inställda avgångar och ersättningsbussar finns på vasttrafik.se. Orsaken är banarbete.
Tåg
  • TÅG
Västtågen: Örebro - Lidköping - Göteborg
Aktuell tidsperiod
måndag 27 augusti – lördag 8 december

Inställda avgångar

Inställda avgångar måndagar från 25 augusti till 8 december:

TÅG är inställt från Mariestad mot Laxå klockan 11:07 (tåg 3302)

  • Ersättningsbuss går från Mariestad resecentrum, läge N/O, klockan 11:24 och stannar vid alla mellanliggande stationer förutom Torved station.
  • Resande till och från Torved station ringer själv anropsstyrd trafik för resa med taxi minst en timme innan de vill åka, dock senast klockan 22:00 på telefon 0771-91 90 90 för att sedan göra byte till ersättningsbuss.

 

TÅG är inställt från Laxå mot Mariestad klockan 12:21 (tåg 3307)

  • Ersättningsbuss går från Laxå station, framför stationen, klockan 11:41 och stannar vid alla mellanliggande stationer förutom Torved station.
  • Resande till och från Torved station ringer själv anropsstyrd trafik för resa med taxi minst en timme innan de vill åka, dock senast klockan 22:00 på telefon 0771-91 90 90 för att sedan göra byte till ersättningsbuss.

 

Berörda tåg och tider för ersättningstrafiken finns i bifogad tidtabell.

Mariestad C - hållplats Mariestad resecentrum, läge N/O
Hasslerör -hållplats Hasselrör station, bakom stationshuset
Lyrestad- hållplats Lyrestad, framför stationen
Torved - hållplats Torved station, TAXI, bakom stationshuset
Hova - hållplats Hova station, TAXI, bakom stationshuset
Gårdsjö- hållplats Gårdsjö station, framför perrongen
Laxå - hållplats Laxå station, framför stationen