Inställda avgångar Laxå station - Mariestad station

Varning

Västtågen Laxå - Mariestad, flera inställda avgångar. Bussar ersätter. Detta gäller från 8 januari klockan 11:00 till 24 juni klockan 13:00. Information om inställda avgångar och ersättningsbussar finns på vasttrafik.se. Orsaken är banarbete.

Tåg
  • TÅG
Västtågen: Örebro - Lidköping - Göteborg
Aktuell tidsperiod
måndag 8 januari – söndag 24 juni

Berörda tåg och tider för ersättningstrafiken finns i bifogad tidtabell.

Mariestad C - hållplats Mariestad resecentrum, läge N/O
Hasslerör -hållplats Hasselrör station, bakom stationshuset
Lyrestad- hållplats Lyrestad, framför stationen
Torved - hållplats Torved station, TAXI, bakom stationshuset
Hova - hållplats Hova station, TAXI, bakom stationshuset
Gårdsjö- hållplats Gårdsjö station, framför perrongen
Laxå - hållplats Laxå station, framför stationen