Inställda tåg på sträckan Göteborg - Vänersborg

Västtågen Göteborg - Vänersborg, vissa inställda avgångar nattetid på sträckan Öxnered mot Vänersborg. Bussar ersätter. Detta gäller från 2 maj till 9 december mellan klockan 23:15 och 04:15. Orsaken är banarbete.
Tåg
  • TÅG
Västtågen: Åmål/Vänersborg - Göteborg
Berörda hållplatser
  • Vänersborg central
  • Öxnered station (tåg)
Aktuell tidsperiod
onsdag 15 augusti – söndag 9 december

Västtågen inställda Öxnered mot Vänersborg

TÅG är inställt från Öxnered station mot Vänersborg station klockan 23:45 (tåg 3288)

  • Ersättningsbuss går från Öxnered, läge B, klockan 23:52 till Vänersborg

TÅG är inställt från Öxnered station mot Vänersborg station klockan 00:45 (tåg 3200)

  • Ersättningsbuss går från Öxnered, läge B, klockan 00:52 till Vänersborg

Berörda tåg och tider för ersättningstrafik finns i bifogad tidtabell.

Öxnered, läge B
Vänersborg resecentrum, läge B