Inställda avgångar Göteborg - Uddevalla

Tänk på att arbetet pågår i olika etapper och berör olika sträckor.
Berörda tåg och tider för ersättningstrafiken finns i bifogad tidtabell.

Tillfällig tidtabell Göteborg-Uddevalla-Strömstad 20180511-20180512

Stenungsund station läge A
Svenshögen station läge C
Ljungskile statiom läge 16
Uddevalla Östra läge A och B
Uddevalla station läge D