Inställda avgångar

Västtågen kör inte på sträckan Varberg - Borås och omvänt sena kvällar och nätter helgerna 4 juli - 5 juli samt 11 juli - 12 juli.

  • Inställda avgångar ersätts med buss och taxi. Resande till och från Viskafors reser med ordinarie busstrafik till/från Borås (Linje 450, 155). Ersättningstrafiken går ej in till Viskafors utan stannar vid hållplats Fagerhult södra (Riksväg 41).
  • Resande till/från Tofta reser med taxi som trafikerar mellan Derome-Tofta-Varberg.

Berörda tåg och tider för ersättningsbussarna finns i bifogad tidtabell.
Tänk på att inga cyklar kan medföras på ersättningsbussarna.

Ersättningshållplatser från Varberg till Borås:

"Varberg: Magasingatan, läge T
Tofta: Vid järnvägsövergången
Derome: Framför stationen
Veddige: Läge på stationsvägen
Horred: Läge C
Björketorp: Läge A
Berghem: Framför stationen
Skene: Vid korsningen Järnvägsgatan/Kronogatan
Assberg: Kunskapens Hus, läge A
Kinna: Läge E
Fritsla: Läge B
Borås: Borås resecentrum, läge P

Ersättningshållplatser från Borås till Varberg:

"Borås: Borås resecentrum, läge P
Fritsla: Läge B
Kinna: Läge E
Assberg: Kunskapens Hus, läge B
Skene: Vid korsningen Järnvägsgatan/Kronogatan
Berghem: Framför stationen
Björketorp: Läge B
Horred: Läge C
Veddige: Läge på stationsvägen
Derome: Framför stationen
Tofta: Vid järnvägsövergången
Varberg: Magasingatan, läge T
Taxi
Viskafors: Läge A

 

 

 

 

 

 

 

 


" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


"Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies