Avstängning av Göta Älvbron påverkar kollektivtrafiken

Göta Älvbron är avstängd/skall stängas av, så påverkas passerande kollektivtrafik.Orsaken är Strömlös sträcka.

 

Så tar du dig till Hisningen: 

 • Linje 285 Älvsnabben från Lilla Bommens Hamn/Stenpiren mot Klippan
 • Linje 286 Älvsnabbare från Stenpiren mot Lindholmspiren.
 • (Information angående ersättningsbussar).

 

Så tar du dig från Hisingen:

 • Linje 285 Älvsnabben från Klippans färjeläge/Lindholmspiren mot Lilla Bommen/Stenpiren
 • Linje 286 Älvsnabbare från Lindholmspiren till Stenpiren.

 

 

Linje 17, 18, 19, 25, 52, 58, 121, 159 och Rosa Express kör genom Tingstadstunneln mot linjens respektive slut destination i båda riktningar, mer information om varje busslinje hittar du längre ner:

 

Följande spårvagnslinjer berörs av omläggningen

 

5 kör inte på sträckan Lilla Bommen - Vågmästareplatsen

 • Närmaste hållplats är Brunnsparken och Wieselgrensplatsen
 • Välj istället ersättningsbuss från Polhemsplatsen mot Eketrägatan och omvänt.

Tänk på att hållplats Frihamnen inte ersätts av buss.

 • Välj istället linje 285 Älvsnabben från Lilla Bommen/Stenpiren mot Lindholmen/Eriksberg och omvänt.
 • Välj istället linje 25 eller 31 från Hjalmar Brantingsplatsen mot Wieselgrensplatsen och omvänt eller linje 17 från Hjalmar Brantingsplatsen mot Vågmästareplatsen och omvänt.

Linje 5 från Brunnsparken mot Östra Sjukhuset avgår från läge x.

6 kör inte på sträckan Nordstan - Vågmästareplatsen

 • Närmaste hållplats är Brunnsparken och Wieselgrensplatsen
 • Välj istället ersättningsbuss från Polhemsplatsen mot Eketrägatan och omvänt.

Tänk på att hållplats.Tänk på att Frihamnen inte ersätts av buss.

 • Välj istället linje 285 Älvsnabben från Lilla Bommen/Stenpiren mot Lindholmen/Eriksberg och omvänt.
 • Välj istället linje 25 eller 31 från Hjalmar Brantingsplatsen mot Wieselgrensplatsen och omvänt eller linje 17 från Hjalmar Brantingsplatsen mot Vågmästareplatsen och omvänt.

Linje 6 från Brunnsparken mot Kortedala avgår från läge x.

10 kör inte på sträckan Lilla Bommen - Vågmästareplatsen

 • Närmaste hållplats är Brunnsparken och Wieselgrensplatsen.
 • Välj istället ersättningsbuss från Polhemsplatsen mot Eketrägatan och omvänt.

Tänk på att hållplats Tänk på att Frihamnen inte ersätts av buss.

 • Välj istället linje 285 Älvsnabben från Lilla Bommen/Stenpiren mot Lindholmen/Eriksberg och omvänt.
 • Välj istället linje 25 eller 31 från Hjalmar Brantingsplatsen mot Wieselgrensplatsen och omvänt eller linje 17 från Hjalmar Brantingsplatsen mot Vågmästareplatsen och omvänt.

Linje 10 från Brunnsparken  mot Guldheden avgår från läge x.

13 kör inte på sträckan Centralstation - Brämaregården (OBS GÅR EJ PÅ HELGER)

 • Närmaste hållplats är Centralstationen mot Sahlgrenska.
 • Välj istället ersättningsbuss från Polhemsplatsen mot Eketrägatan och omvänt.

Tänk på att hållplats Tänk på att Frihamnen inte ersätts av buss.

 • Välj istället linje 285 Älvsnabben från Lilla Bommen/Stenpiren mot Lindholmen/Eriksberg och omvänt.
 • Välj istället linje 25 eller 31 från Hjalmar Brantingsplatsen mot Wieselgrensplatsen och omvänt eller linje 17 från Hjalmar Brantingsplatsen mot Vågmästareplatsen och omvänt.

 

Följande busslinjer berörs av omläggningen

16 stannar inte vid Nordstan

 • Närmaste hållplats är Brunnsparken och Frihamnsporten.
 • Tilfällig hållplats är Centralstationen läge K mot Högsbohöjd.
 • Välj istället linje 285 Älvsnabben från Lilla Bommen/Stenpiren mot Lindholmen/Eriksberg och omvänt.

 

16Xstannar inte vid Nordstan och Centralstationen

 • Närmaste hållplats är Frihamnsporten mot Lindholmen.
 • Tillfällig hållplats är Hjalmar Brantingsplatsen läge H/K
 • Välj istället linje 285 Älvsnabben från Lilla Bommen/Stenpiren mot Lindholmen/Eriksberg och omvänt.

 

17 Stannar inte vid Swedenborgsplatsen, Nordstan, Centralstationen och Svingeln

 • Tillfälliga hållplatser är Brunnsbotorget läge C/D, Wieselgrensplatsen läge E/F, Wieselgrensgatan läge B/C och Vågmästareplatsen läge C/H.

 

18 Stannar inte vid Hjalmar Brantingsplatsen

19 Stannar inte vid Hjalmar Brantingsplatsen

 

25 

Inga hållplatser berörs.

 

52 Stannar inte vid Lilla Bommen

 • Tillfälliga hållplatser är Centralstationen läge J/K, Svingeln läge C/D och Brunnsparken läge C/D.

 

55Hela linjen indragen i båda riktningar. (OBS GÅR EJ PÅ HELGER eller 19 dec-5 jan samt 19 juni-20 augusti)

 

58 Stannar inte vid Svingeln, Centralstationen och Nordstan

 • Tillfällig hållplats är Hjalmar Brantingsplatsen läge J/K
 • Välj istället linje 7 eller 11 från Gamlestas torg/SKF mot Bergsjön/Brunnsparken och omvänt.

 

121 Stannar inte vid Nordstan och Svingeln

 

128 Stannar inte vid  Hjalmar Brantingsplatsen, Nordstan och Höstvädersgatan (OBS går inte mellan 17 juli -11 augusti)

141 Stannar inte vid Nordstan och Centralstationen

 

159 Stannar inte vid Nordstan (OBS Går endast tidig morgon, en tur mitt på dagen och sen kväll sön-fre)

310
Inga hållplatser berörs.

 

320 Stannar inte vid Nils Ericson terminalen

 

810
Inga hållplatser berörs.

 

SVART Stannar inte vid Hjalmar Brantingsplatsen och Nordstan

SVART Stannar inte vid Nordstan, Pumpgatan, Regnbågsgatan, Lindholmen och Sannegårdhamnen

 • Tillfälliga hållplatser är Centralstationen läge K/J, Lilla Bommen, läge C/D, Stenpiren, läge C/D och Järnvågen läge A/B.
 • Välj istället linje 285 Älvsnabben från Lilla Bommen/Stenpiren mot Lindholmen/Eriksberg och omvänt.

 

ROSA Stannar inte vid Nordstan

 • Tillfällig hållplats är Backadalsmotet läge A/B.

 

GRÖN Stannar inte vid Hjalmar Brantingsplatsen och Nordstan

 • Resande till/från Hjalmar Brantingsplatsen hänvisas till Stenungsundsexpressen samt till/från Backadalsmotet till linje 311 och 402.
 • Tillfälliga hållplatser är Svingeln läge C/D och Polhemsplatsen läge A/B.

 

TEXP Stannar inte vid Hjalmar Brantingsplatsen och Nills Ericson terminalen 

 • Tillfälliga hållplatser är Bohus station läge 5 och Bohus centrum läge A.

 

MEXPStannar inte vid Nils Ericson terminalen 

 

SNU Stannar inte vid Nils Ericson terminalen

 • Till/från Nils Ericson terminalen, välj istället linje 311 till Backadalsmotet samt Grön express och Rosa express från Polhemsplatsen till Backadalsmotet.

 

Ersättningsbuss för spårvagn (5E/6E) kör enligt följande:
Från Ullevi norra läge A via Polhemsplatsen,

Svingeln läge D, Hjalmar Brantingsplatsen läge D, Vågmästareplatsen läge C, Wieselgrensplatsen läge G, Rambergsvallen läge D, Gropegårdsgatan läge D till Eketrägatan läge L.
Från Eketrägatan läge C via Gropegårdsgatan läge C, Rambergsvallen läge C, Wieselgrensplatsen läge H, Vågmästareplatsen läge H, Hjalmar Brantingsplatsen läge C, Ullevi Norra till Polhemsplatsen.