We do not support the Internet Explorer browser. Please use a different browser.

Microsoft has replaced Internet Explorer with the Edge browser

Västtrafik uppmanar inte längre någon att avvakta med sin resa eller avboka den. Fotograf: Thomas Harrysson.

Sedan måndagsmorgonen har det varit problem med Västtrafiks anropsstyrda trafik, vilket innefattar sjukresor, färdtjänst och skoltaxi, främst i Fyrbodal och Göteborgsregionen. Nu har Västtrafik tillsammans med de berörda trafikföretagen och deras ledningscentraler hittat en lösning och resenärer uppmanas inte längre att avvakta med att boka sin resa. 

– Vi löser alla resor nu, men eftersom vi fortfarande har viss manuell hantering kan det fortfarande uppstå förseningar, säger Åsa Björk, kommunikationsansvarig, anropsstyrd trafik.

De tekniska störningarna beror på en IT-attack hos en systemleverantör till flera av Västtrafiks trafikföretag.

Västtrafik utför sjukresor i hela regionen och färdtjänst och skoltaxi åt samtliga regionens kommuner utom Göteborg, Borås, Tranemo och Ulricehamn.

Images