We do not support the Internet Explorer browser. Please use a different browser.

Microsoft has replaced Internet Explorer with the Edge browser

I december 2025 börjar två nya elfärjor köra på linje 899 mellan Kosteröarna och Strömstad.

Avtalet, som börjar gälla i december 2025, har tilldelats Torghatten AB och sträcker sig över 15 år. Bolaget lämnade det mest fördelaktiga anbudet när pris och kvalitet vägts samman.

I upphandlingen har Västtrafik ställt krav på att trafiken ska kunna köras med eldrift i så hög utsträckning som möjligt. Redan idag körs en elfärja på sträckan och men nu blir båda färjorna eldrivna.

–Vi elektrifierar vår båttrafik i rask takt med målet att vår trafik ska vara så hållbar som möjligt. Nu blir trafiken på Kosterfjorden både tystare och renare, vilket känns glädjande att kunna erbjuda både våra resenärer och vår personal, säger Anna Johansson, affärsområdeschef på Västtrafik.

Två nya elfärjor

Inför trafikstarten kommer Torghatten AB att köpa in två nya eldrivna färjor till att köra trafiken på linje 899. Dessa kommer att snabbladdas vid Norra hamnen i Strömstad, som redan sker i dagsläget. På den nya linje 898, som kör under sommaren, kommer båten drivas av biodrivmedel.

Förändrad trafik

Den nya upphandlingen innebär bland annat att linje 899 kommer att få en förenklad tidtabell med samma tider oavsett typ av dag och utökad trafik under hela året. Under högsommaren kommer nya linje 898 att börja köra till Ekenäs och Kilesand istället för linje 899.  

Linje 890 som kört till Ramsö under sommaren kommer att läggas ner. Orsaken är att linjen har få resande och litet resandebehov, där resurserna istället kan användas till att utveckla den övriga trafiken.

I dagsläget innehar Koster Marin det här avtalet och kommer köra trafiken fram till december nästa år.

–Vi vill också passa på att tacka Koster Marin, som kört den här trafiken fram till den här upphandlingen. Vi har under många år haft ett mycket bra samarbete med dem och uppskattar hur väl de utfört uppdraget åt oss, säger Anna Johansson.   

Fakta Torghatten AB:

Torghatten AB är ett svenskt dotterbolag i den norska koncernen Torghatten AS. Torghatten AS har funnits sedan 1878 och är en av Norges största transportkoncerner till sjöss. Bolaget har idag 43 färjeförbindelser och 15 snabbtågsförbindelser längs med hela Norges kust. Bolaget har cirka 1 250 anställda.

Torghatten AS ägs idag av EQT Infrastructure och Nysnø Klimainvesteringer.

Images