Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Alla ska fram!

Blippa? Scanna? Visa? Vad du än kallar det - kom ihåg att gå på fram och visa din biljett.

Varför ska jag visa min biljett?

En bra kollektivtrafik bygger vi tillsammans, alla som reser med oss ska ha en giltig biljett. Därför är det viktigt att betala för sin resa. Påstigning genom framdörren gör att fler betalar för sig. När alla är med och betalar så kan vi fortsätta utveckla vår kollektivtrafik.

Att visa biljetten

På nästan alla våra busslinjer stiger du på genom framdörren och visar din biljett. Ha gärna din biljett redo innan du kliver ombord.

Om du reser med biljett i vår app Västtrafik To Go kan du enkelt öka skärmens ljusstyrka genom att trycka på solen ovanför biljetten. Visa biljettens kod mot läsaren framme hos föraren. Håll mobilen stilla i två sekunder om biljetten inte bekräftas omedelbart.

Stombussar undantagna

På dessa busslinjer i Göteborg behöver du inte visa din biljett fram: 16, 17, 18, 19, 21 och 25. Du behöver inte heller visa biljetten för föraren på spårvagnar.

Barnvagn, rullstol, och rullator

Du som har barnvagn, rullstol eller rullator använder bakdörrarna på bussen (markerade med orange ram) och visar biljetten för närmaste biljettläsare.

Vanliga frågor

Du som reser med djur ska gå på fram och visa biljett, för att sedan sätta dig långt bak i bussen. Du som reser med ledarhund får sitta på valfri plats.

Man kan till exempel titta ovanför dörrarna. Om man ska gå på fram så står det ovanför dörrarna. Det står också på destinationsskyltarna på bussen samt i appen Västtrafik To Go och på de digitala avgångstavlorna på hållplatsen.

I dagsläget har vi inte förutsättningar för det. Mängden resenärer i spårvagnstrafiken och på de större busslinjerna är så stor att det skulle riskera att stoppa upp trafiken om vi skulle be alla att kliva på genom framdörren.