Chatta med oss här!

Så går en biljettkontroll till

Kontrollanterna kan stå utanför fordonen och kontrollera biljetten när du stiger på, eller kontrollera biljetter ombord på fordonen. Kontrollanterna har alltid arbetskläder där det tydligt framgår att de arbetar som biljettkontrollanter, samt identitetsbricka.

Så mycket kostar det om du saknar biljett

Ungdomar 15-17 år: 750 kr

Vuxna över 18 år: 1500 kr

Överklaga tilläggsavgift

Du kan överklaga om du fått en tilläggsavgift som du tycker är fel. Skicka din överklagan till biljettkontrollen inom tio dagar från kontrolltillfället.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies