Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Våra åldersgränser och rabatter

Resenärskategori barn tillhör man fram till den dagen barnet fyller 7 år. Barn under 6 år får av säkerhetsskäl inte resa ensamma. Barn som fyllt 6 år får resa ensamma med egen giltig biljett (Ungdom). Fritt antal barn reser gratis med resenär som har giltig biljett. För information om antal medföljande barn (0–6 år) ombord på tåg, besök aktuellt tågbolags hemsida.

Resenärskategori ungdom tillhör man fram till den dagen man fyller 20 år. Som ungdom får man 25 procent rabatt på ordinarie biljettpris. Rabatten gäller för samtliga biljetter med undantag för biljettköp där du blippar ditt betalkort. Fritt antal barn under sju år reser gratis tillsammans med ungdom som har giltig biljett.

Resenärskategori vuxen tillhör man från den dagen man fyller 20 år. En vuxen med en giltig periodbiljett eller dygnsbiljett (1 och 3 dygn) för vuxen får gratis ta med sig upp till tre ungdomar som inte fyllt 20 år. Erbjudandet gäller endast i appen Västtrafik To Go. Fritt antal barn under sju år reser gratis med vuxen som har giltig biljett.

Res 4, betala för 1

Resenärskategori student tillhör man om man har: 

  • Digital studentlegitimation i form av Mecenat, WeStudents eller Studentkortet/STUK med studentresesymbolen i app.
  • Giltig legitimation.

Studentrabatten ger 25 procent rabatt på periodbiljetterna för 30-, 90- och 365 dagar. Fritt antal barn under sju år reser gratis tillsammans med student som har giltig biljett.

Studentrabatt

Resenär som har Intyg för förmånstagare från Försäkringskassan får 25 procent rabatt på periodbiljetterna för 30-, 90- och 365 dagar. Intyget från Försäkringskassan måste tas med när du reser för att visa att du har rätt att köpa biljetten till rabetterat pris.

Rabatt med intygskort

Kommunerna erbjuder seniorbiljett till sina äldre invånare. Med seniorbiljetten kan du resa kostnadsfritt med kollektivtrafiken i den zon din kommun tillhör. När du reser med din seniorbiljett måste du kunna visa upp giltig legitimation. Fritt antal barn under sju år reser gratis med senior som har giltig biljett (gäller ej ungdomar 7–19 år). Erbjudandet Res 4, betala för 1 gäller inte för seniorbiljett.

Seniorbiljett