Tillgänglighet

Här finns information om tillgänglighet i trafiken. Till exempel hur fordon är anpassade för rullstolar. När du söker en resa i Reseplaneraren kan du se tillgänglighet på linjer och hållplatser.

Se tillgänglighet på din linje

 1. Sök din resa i Reseplaneraren
 2. Välj avgång
 3. Om linjen har rullstolsplats och ramp/lift visas en bild på en rullstol. 

 

Tillgänglighet på hållplats:

Klicka på kugghjulet för att välja vilken tillgänglighet du vill ha på hållplatsen. 

Tillgänglighetsanpassning innebär:

 • Bänk
 • Väderskydd (påstigningsläge)
 • Information (påstigningsläge)
 • Kantsten
 • Kontrastmarkering
 • Ledstråk
 • Belysning

Alla Västtrafiks fordon är tillgänglighetsanpassade förutom 30 procent av spårvagnarna. 

Tillgänglighetsanpassning innebär:

 • Rullstolsplats
 • Ramp/lift
 • Utrop om nästa hållplats
 • Skylt som visar nästa hållplats 

Du får ta med dig rullstol, elrullstol och elscooter (elrullstol med styre) på våra fordon. Du får dock du inte ta med dig en elscooter på buss.

Om du reser med rullator eller rullstol bör du kunna stiga på och av på egen hand eller med hjälp av ledsagare. Du får assistans med lift/ramp på fordonen om trafiksituationen tillåter. Du måste i så fall själv göra föraren uppmärksam vid när du ska gå på eller av. Vid behov får du hjälp av trafikpersonal med att spänna fast rullstolen och betala för resan. Detta gäller dock inte på spårvagn.

Rullator, rullstol eller annat likvärdigt tekniskt hjälpmedel får vara högst 70 cm brett, 120 cm långt och tillsammans med resenären väga max 300 kg, med undantag för spårvagn där maxgränsen är 250 kg. Rullstolen skall vara bromsad under färd. På fordon med godkänd rullstolsplats finns symbolskyltar vid påstigningsdörren och ombord. När fastsättningsanordning finns skall den användas under hela resan. I buss och spårvagn med rullstolsplats, utan fastspänningsanordning, skall rullstolen vara vänd bakåt mot stöd eller sätesrygg i färdriktningen. När rullstolsplatsen i spårvagnen är upptagen kan du använda flexytan. Rullstolar liksom ex barnvagnar, som använder flexytan, får av säkerhetsskäl inte blockera gångar eller dörrar. I buss utan särskild rullstolsplats får du inte resa i rullstolen utan då ska du använda en vanlig sittplats och den tomma rullstolen ska stå på anvisad plats samt vara låst med broms.

Fullständiga köp- och resevillkor. 

Kontaktväg för tillgänglighetsfrågor

Vi samarbetar med handikapporganisationer men den formella dialogen sker med Västra Götalandsregionens grupp.

Samrådet för funktionshinderfrågor.