Chatta med oss här!

Resplusbiljett - ansök om ersättning

Resplusbiljett kombinerar flera olika trafikföretags resor. Om du har en resplusbiljett garanterar trafikföretagen att du som resenär kommer fram oavsett vem som orsakat trafikstörningen.

Ansök om förseningsersättning för Resplusbiljett.

Öresundstågsbiljett - ansök om ersättning

Om du blivit försenad när du köpt en öresundstågsbiljett ansöker du om ersättning på Öresundstågs hemsida. 

Ansök om förseningsersättning för en Öresundstågsresa.

Vanliga frågor

Vad du får i ersättning beror på hur försenad resan blev. 

Så mycket kan du få i ersättning

Du kan inte få förseningsersättning när du reser med:

  • Färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts, förbeställda sjukresor eller beställda resor.
  • Museispårvagnar eller sightseeingbussar.

Vår förseningsersättning ersätter inte för följdkostnader så som t. ex. nya tågbiljetter, missat läkarbesök eller förlorad arbetsinkomst.

Anledning till att du behöver ange personnummer är du ska känna dig trygg med att ersättningen kommer till dig och inte hamnar hos fel person.

Det innebär också att du snabbare och säkrare kan få ersättning insatt på ditt bankkonto eftersom vi med hjälp av ditt personnummer kan göra insättningen elektroniskt istället för manuellt.

Så behandlar Västtrafik personuppgifter

Du kan få ersättning om du väljer att köra egen bil eller att bli skjutsad. Vi räknar ut ersättning enligt Skatteverkets norm för skattefri milersättning (18,50kr/mil).
Högsta ersättning är 1200 kronor oavsett hur många som reser i bilen.

 

Om du har byten på din resa så måste du ha en tillräcklig bytesmarginal för att förseningsersättningen ska gälla. Bytesmarginalen brukar normalt vara fem minuter men kan vara både kortare och längre.

Söker du din resa i vår reseplanerare på hemsidan, i våra appar eller genom att ringa vår kundservice, så får du enbart resor med godkänd bytesmarginal.

Du avgör själv om du ska ta taxi eller vänta på nästa avgång. Högsta ersättning för taxi är 1 200 kronor. Om resan kostar mer får du betala resten själv.

Tips, dela taxi!
Genom att dela taxi med en eller flera resenärer kan ni resa en längre sträcka eftersom maxbeloppet räknas per person. Två personer kan alltså åka taxi för 2 400 kronor. Är ni flera som delar på kostnaden för taxi och inte tillhör samma resesällskap rekommenderar vi att ni begär delat originalkvitto av föraren.

Med snabb och säker identifiering digitalt via BankID minimerar vi risken för bedrägeri vid ansökan av förseningsersättning och säkerställer att ingen kan missbruka en annan persons personnummer.

Information om tjänsten på BankID.com

Villkor

Rätt till förseningsersättning gäller för alla resor med Västtrafiks biljetter med vissa undantag.

Blir din resa försenad har du rätt till prisavdrag:

  • 50 procent av priset för resan om förseningen är längre än 20 minuter,
  • 75 procent av priset för resan om förseningen är längre än 40 minuter
  • Hela priset för resan om förseningen är 60 minuter eller längre.

Rätten till förseningsersättning förutsätter en tillräcklig bytesmarginal för att byta fordon under resan, bytesmarginalen brukar normalt vara fem minuter men kan vara både kortare och längre. Söker du din resa i vår reseplanerare på hemsidan eller i våra appar med normal bytesmarginal, eller genom att ringa vår kundservice, så får du enbart resor med godkänd bytesmarginal. Rätten till förseningsersättning förutsätter också att du inte fått ersättning för annan transport vid befarad försening. Vår förseningsersättning ersätter inte för följdkostnader så som t. ex. nya tågbiljetter, missat läkarbesök eller förlorad arbetsinkomst.

Ersättning för annan transport vid befarad försening

Om det finns skälig anledning att anta att din resa kommer att bli mer än 20 minuter försenad, har du rätt till ersättning för skäliga kostnader för annan transport (t.ex. taxi eller privat bil) till slutdestinationen för din planerade resa med en Västtrafikbiljett. Finns det inte tillgång till taxi kan du resa med privat bil. Högsta ersättning är 1 200 kronor per resenär. Vid resa med taxi krävs uppvisande av originalkvitto.

Genom att dela taxi eller annan transport med en eller flera resenärer kan ni få ersättning för en längre sträcka. Maxbeloppet räknas per person; två personer kan åka taxi för 2 400 kronor.

Om du ansöker om ersättning för resa med taxi eller egen bil är du inte berättigad till någon mer ersättning för förseningen.

Vid resa med privatbil får du ersättning enligt Skatteverkets norm för skattefri milersättning plus ersättning för eventuell trängselskatt och parkeringsavgift. Maxbeloppet är 1 200 kronor oavsett hur många personer som reser i bilen.

Långvariga trafikstörningar

En resa räknas inte som försenad om Västtrafik annonserar en tidtabellsändring minst tre dygn (72 timmar) före den ursprungliga avgångstiden. I sådana fall har du inte rätt till förseningsersättning.

Ansökan om förseningsersättning och reklamation

För att få förseningsersättning måste du reklamera resan och ansöka om förseningsersättning. Detta kan du göra digitalt via ett formulär på vår webbplats eller via andra digitala kanaler. Det går också bra att skriftligen ansöka om förseningsersättning via en ansökningsblankett som du finner på vår hemsida, i våra butiker eller beställer från Västtrafiks Kundservice, eller muntligen via Västtrafiks Kundservice på telefon 0771-41 43 00.

Du ansöker om förseningsersättning senast två månader efter att resan avslutades eller skulle ha avslutats.

Om ni är flera som har rest med taxi eller privatbil tillsammans ska alla medresenärers namn, adress och personnummer anges på ansökningsblanketten. På ansökningsblanketten står också vilka bilagor som du behöver skicka in tillsammans med din ansökan för att styrka dina kostnader.

Utbetalning av förseningsersättning

Ersättningen betalas individuellt till varje person, antingen i form av värdekod, värdecheck eller kontant. Väljer du utbetalning med värdekod eller värdecheck får du minst 50 kronor även om ersättningen skulle ha varit lägre.

Resplusbiljett

Med en Resplusbiljett kan du vara säker på att komma fram till slutmålet för din resa. När duköpt en Resplusbiljett, som kombinerar flera olika trafikföretags resor, garanterar trafikföretagen gemensamt att du som resenär kommer fram till slutdestinationen för din resa, oavsett vem som orsakat trafikstörningen. Detta kallas Resplus Kom fram-garanti. För att få hjälp, vänd dig till trafikföretaget på den delsträcka där du uppfattat att trafikstörningen uppstod.

Ansökan om ersättning för en försenad Resplus-resa görs via formulär som finns på Samtrafikens hemsida. 

Öresundstågsbiljett

Information om förseningsersättning för resa med Öresundstågsbiljett finns på www.oresundstag.se.

När gäller inte rätten till förseningsersättning?

Du har inte rätt till förseningsersättning när du reser med färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts, förbeställda sjukresor eller beställda resor (abonnerad trafik). Inte heller vid resor med museispårvagnar eller sightseeingbussar där främsta syftet inte är transport och där det krävs särskild biljett. 

Ersättningstrafik

Vid större kollektivtrafikstörningar brukar ersättningstrafik sättas in. Om du befarar att du kommer att bli minst 20 minuter försenad kan du välja annan transport än ersättningstrafiken och få förseningsersättning med maxbeloppet 1 200 kronor.

Begäran om omprövning

Om du inte skulle vara nöjd med ett beslut om förseningsersättning kan du begära omprövning av beslutet. En begäran om omprövning ska vara skriftlig och innehålla skälen till varför beslutet bör omprövas. Din begäran om omprövning ska vara inlämnad till Västtrafik senast tre veckor efter det att Västtrafik meddelat sitt beslut om ersättning enligt din ansökan om förseningsersättning.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies