Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Allmän information

Som elev i grundskolan eller gymnasiet kan du resa på vardagar med ett skolkort. Det är respektive kommun eller skola som beslutar vilka elever som är berättigade till fria resor till skolan. På kortet står det vilket läsår det gäller för och vilken biljettyp det är laddat med. Det kan vara en eller flera biljettyper.

Kontrollera att namn och personnummer är rätt om det finns tryckt på kortet, och skriv din namnteckning på baksidan. Tänk på att alltid ha ditt skolkort med dig och visa det för biljettläsaren hos föraren varje gång du reser!

Skolkort

Skolkortet gäller helgfria vardagar, måndag till fredag klockan 04.00 till 19:00 under följande perioder:

 • 10 augusti till 23 december
 • 7 januari till 18 juni
 • Skolbiljett för läsår är också aktiv helgfria vardagar under höstlov, sportlov och påsklov
 • Skolkortet gäller även helgfria vardagar under kommande hösttermin, 10 augusti till 15 september. Glöm därför inte att spara ditt skolkort till höstterminen!

Fritidsbiljetter

Våra fritidsbiljetter fungerar som en utökad biljett och används som tillägg till ditt vanliga skolkort. Alla fritidsbiljetter är giltiga i Zon A, B och C (inklusive Koster). Om du reser med fordon som inte har våra kortläsare, behöver du visa upp ett giltighetsbevis. Du kan få ett giltighetsbevis från ett försäljningsombud eller hos Västtrafiks kundcenter.

Om du har en fritidsladdning på ditt skolkort finns något av följande tryckt på kortet. Informationen hänvisar till vilka tider fritidsladdningen gäller:  

 • Zon ABC Fritid vardag 19–22 (Giltig på höst-, sport, och påsklov)
 • Zon ABC Fritid vardag 14–24 (Giltig på höst-, sport, och påsklov)
 • Zon ABC Fritid vardag 14–24 och helg 00–24 (Giltig på höst-, sport, och påsklov)
 • Zon ABC Fritid vardag 14–24 och helg/lov 00–24 (Giltig på höst-, sport, och påsklov)
 • Zon ABC Fritid jullov/sommarlov 00–24 (Endast giltigt på jul- och sommarlov)
  - Jullov: 15 december–15 januari
  - Sommarlov: 1 juni–31 augusti.

Sommarlovskort

Det är kommunerna i Västra Götalandsregionen som beställer sommarlovskort. Om du får ett sommarlovskort på vårterminen är det bara giltigt på kommande sommarlov. Till exempel är Zon ABC Fritid jullov/sommarlov 00-24 2023/2024 giltigt under jullovet 2023 och sommarlovet 2024. Det betyder att om du får kortet på vårterminen är det endast giltigt kommande sommarlov.

Sommarlovskortet gäller i Västtrafiks zoner A, B och C (inklusive Koster). Det gäller inte på linjer som går över länsgräns eller för vidare resa i respektive grannlän.​

 • Du kan resa dygnet runt med kortet från 1 juni till och med 31 augusti.
 • Kortet är inte giltigt under jullovet.
 • För resor med fordon som inte har våra kortläsare behöver giltighetsbevis kunna visas upp. Ett giltighetsbevis går att få hos ett försäljningsombud eller hos Västtrafiks kundcenter.

Omlottzoner

Hållplatser som ligger nära en zongräns tillhör en omlottzon. Det betyder att hållplatserna tillhör två zoner. Skolkortet ska ha samma zontillhörighet som den hållplats dit resan går.

Exempel: hållplats Hulebäcksgymnasiet
Hulebäcksgymnasiets hållplats ingår i en omlottzon och tillhör zon A och zon B.

En skolelev boende i zon A kan med sitt skolkort (giltig i zon A) resa till Hulebäcksgymnasiet som att hållplatsen tillhör både zon A och zon B. En skolelev boende i zon B kan med sitt skolkort, (giltig i zon B) resa till Hulebäcksgymnasiet som tillhör zon A och zon B, men skolkortet är inte giltigt för resor vidare in i zon A. 

Hållplatser som ingår i de nya omlottzonerna