Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Allmän information

Som elev i grundskolan eller gymnasiet kan du resa på vardagar med ett skolkort. Det är respektive kommun eller skola som beslutar vilka elever som är berättigade till fria resor till skolan. På kortet står det vilket läsår det gäller för och vilken biljettyp det är laddat med. Det kan vara en eller flera biljettyper.

Kontrollera att namn och personnummer är rätt om det finns tryckt på kortet, och skriv din namnteckning på baksidan. Tänk på att alltid ha ditt skolkort med dig och visa det för biljettläsaren hos föraren varje gång du reser!

Skolkort

Skolkortet gäller helgfria vardagar, måndag till fredag klockan 04.00 till 19:00 under följande perioder:

 • 10 augusti till 23 december
 • 7 januari till 18 juni
 • Skolbiljett för läsår är också aktiv helgfria vardagar under höstlov, sportlov och påsklov
 • Skolkortet gäller även helgfria vardagar under kommande hösttermin, 10 augusti till 15 september. Glöm därför inte att spara ditt skolkort till höstterminen!

Fritidsbiljetter

Våra fritidsbiljetter fungerar som en utökad biljett och används som tillägg till ditt vanliga skolkort. Alla fritidsbiljetter är giltiga i Zon A, B och C (inklusive Koster). Om du reser med fordon som inte har våra kortläsare, behöver du visa upp ett giltighetsbevis. Du kan få ett giltighetsbevis från ett försäljningsombud eller i en Västtrafikbutik.

Om du har en fritidsladdning på ditt skolkort finns något av följande tryckt på kortet. Informationen hänvisar till vilka tider fritidsladdningen gäller:  

 • Zon ABC Fritid vardag 19–22 (Giltig på höst-, sport, och påsklov)
 • Zon ABC Fritid vardag 14–24 (Giltig på höst-, sport, och påsklov)
 • Zon ABC Fritid vardag 14–24 och helg 00–24 (Giltig på höst-, sport, och påsklov)
 • Zon ABC Fritid vardag 14–24 och helg/lov 00–24 (Giltig på höst-, sport, och påsklov)
 • Zon ABC Fritid jullov/sommarlov 00–24 (Endast giltigt på jul- och sommarlov)
  - Jullov: 15 december–15 januari
  - Sommarlov: 1 juni–31 augusti.

Sommarlovskort

Det är kommunerna i Västra Götalandsregionen som beställer sommarlovskort. Om du får ett sommarlovskort på vårterminen är det bara giltigt på kommande sommarlov. Till exempel är Zon ABC Fritid jullov/sommarlov 00-24 2022/2023 giltigt under jullovet 2022 och sommarlovet 2023. Det betyder att om du får kortet på vårterminen är det endast giltigt kommande sommarlov.

Sommarlovskortet gäller i Västtrafiks zoner A, B och C (inklusive Koster). Det gäller inte på linjer som går över länsgräns eller för vidare resa i respektive grannlän.​

 • Du kan resa dygnet runt med kortet från 1 juni till och med 31 augusti.
 • Kortet är inte giltigt under jullovet.
 • För resor med fordon som inte har våra kortläsare behöver giltighetsbevis kunna visas upp. Ett giltighetsbevis går att få hos ett försäljningsombud eller i en Västtrafikbutik.

Omlottzoner

Från och med 14 augusti 2023 tillhör ett hundratal hållplatser i Mölnlycke tätort, Kungälvs tätort och Ale södra både zon A och B. Vi kallar områdena för omlottzoner. Det betyder att du som har ett skolkort för zon A även kan åka i de nya omlottzonerna med ditt skolkort. 

Du som har ett skolkort för zon B kan fortsätta resa inom zon B och i de nya omlottzonerna. Bor du i Kungälv, Mölnlycke eller Ale och går i skolan i zon B är ditt skolkort alltså inte giltigt för resor till zon A. 

Se vilka hållplatser som ingår i de nya omlottzonerna