Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Resecentrum

Resecentrum är anläggningar där trafik från olika håll strålar samman. Dessa knutpunkter förenklar byten och bjuder på service som vänthall och biljettförsäljning. Under vårt skyddande tak är det tryggt och bekvämt att byta trafikslag, invänta avgångstiden, småhandla eller fylla på energinivåer. 

Västfastigheter ansvarar för att bygga, anpassa och förvalta resecentrum i Västra Götalandsregionen. Uppdraget utförs i samråd med Västtrafik.

Mer information om resecentrum på Västfastigheters hemsida

 

Nyutveckling

Stadsdelarna växer, och Västtrafiks knutpunkter växer i takt med dem. För att matcha resenärernas växlande behov investerar regionen stort i utveckling och byggnation av trivsamma resecentrum i Västra Götaland. Alltid med hållbarhet och tillgänglighet i fokus!

Nya resecentrum på gång

Lerum resecentrum

Våra resecentrum

Vi ser till att våra resecentrum har de funktioner som efterfrågas av våra resenärer. De flesta knutpunkter har service såsom biljettförsäljning, vänthall, toalett och kiosk. På alla stora resecentrum i länet erbjuder vi gratis wifi.

Tillgänglighetsarbete drivs löpande. Tillgänglighet för resenärer med funktionsnedsättning och ledsagarservice.

Resecentrumens öppettider

Kartor över hållplatslägen

Använd hållplatskartor för att se var hållplatslägena på ett resecentrum ligger.

Västtrafiks hållplatskartor

Tillgänglighet 

Du som har en funktionsnedsättning eller särskilda behov har i samband med din resa rätt till hjälp med ledsagning på stationer och terminaler där den servicen finns. 

Ledsagarservice