Resecentrum

Resecentrum är anläggningar vid knutpunkter som förenklar byten och där det finns service som vänthall och biljettförsäljning. Det finns över 20 resecentrum spridda i Västra Götaland. För att förbättra dina resor gör regionen varje år stora investeringar i infrastruktur som knutpunkter och resecentrum.

Västfastigheter ansvarar för att bygga och förvalta resecentrum i Västra Götalandsregionen. Uppdraget utförs i samråd med Västtrafik.

Mer information om resecentrum på Västfastigheters hemsida.

 

Nya resecentrum

För att förbättra dina resor gör vi varje år stora investeringar i infrastruktur som knutpunkter och resecentrum.

Nya resecentrum på gång

Lerum resecentrum - klart 2023

Våra resecentrum

De flesta resecentrum har service som biljettförsäljning, vänthall, toalett, kiosk och bankomat.

Resecentrumens öppettider.

Kartor över hållplatslägen

Använd hållplatskartor för att se var hållplatslägena på ett resecentrum ligger.

Västtrafiks hållplatskartor

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies