Jobba på Västtrafik

Varmt välkommen att söka jobb på något av våra kontor eller kontakta våra partnerföretag om du vill jobba i trafiken som till exempel förare eller tågvärd. 

Jobba i trafiken

Lediga jobb på Västtrafiks kontor

Hand visar telefon med appen Västtrafik To Go för en förare ombord på en buss.
Försäljningschef

Vi har aldrig haft så många kunder som nu och aldrig vuxit så kraftigt. 2018 uppgick Västtrafiks biljettintäkter till 3,4 miljarder kronor. Samtidigt blir kollektivtrafiken en allt viktigare del i hållbar samhällsutveckling. Nu söker vi dig som vill vara med att möta och driva förändring som försäljningschef.

Hos oss kommer du ha det övergripande ansvaret att utveckla den nya sammanslagna försäljningsavdelningen. Det är ditt ansvar att, tillsammans med medarbetarna, utforma strategier och bryta ner till operativa planer. Genom ditt ledarskap sätter du mål, bygger en öppen och tillåtande kultur och skapar goda förutsättningar för dina ca 15 medarbetare. Du deltar i ledningsgruppen för försäljnings- och marknadsenheten och rapporterar till Försäljnings- och marknadsdirektören. 

Sök jobbet som försäljningschef
Ansök senast 28 februari

Systemspecialist till IT

Just nu finns en ledig tjänst som systemspecialist i teamet som jobbar med identitet och åtkomst. Som systemspecialist ansvarar du främst för funktion, drift och vidareutveckling av vår identity provider. Du jobbar också med utformning och uppsättning av nya tjänster som Västtrafiks verksamhet behöver. Samtidigt är du en del av teamet som jobbar med hela IAM-delen och livscykeln av identiteter. Det dagliga arbetet handlar mycket om att upprätthålla och uppdatera de olika miljöerna samt upprätthålla funktion enligt SLA.

Sök tjänsten som systemspecialist 
Ansök senast 28 februari

Fordonsförvaltare för Spårvagn/Båt

Från och med 2020 kommer vi att ansvara för 145 spårvagnar med ett tillkommande inköp av 40 spårvagnar under de kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartners har vi uppdraget att säkerställa att den dagliga spårvagnstrafiken samt trafikunderhållet håller hög kvalitet, och att vi ständigt har kunden i fokus. För att klara vårt uppdrag söker vi nu flera fordonsförvaltare för vår spårvagnsflotta.

Som fordonsförvaltare arbetar du bland annat med upphandlingar, teknisk utveckling, avtalsutveckling och förhandlingar. Du värdesäkrar våra fordon genom att arbeta ur ett livscykelperspektiv och ansvarar för att kartlägga och utveckla våra processer. I arbetet ingår att samverka med Göteborgs Spårvägar och övriga samarbetspartners för att säkerställa att Västtrafik har en spårvagnsflotta som är i bästa möjliga skick. Du kommer också att leda konsulter och leverantörer i olika projekt med fokus på att nå våra kvalitets- och affärsmål. 

Sök tjänsten som fordonsförvaltare

Ansök senast 15 mars