Chatta med oss här!

Just nu frågar många om:

Just nu pågår ett projekt där du som resenär ska kunna visa dina digitala biljetter för en läsare vid påstigning. Detta införs successivt på bussar i hela Västtrafiks område, förutom Göteborg.

Det gör att flödet av resenärer vid ombordstigning kommer att bli snabbare när kunden själv viserar sin To Go-biljett.


Tänk på:
För att kunna skanna din digitala biljett behöver du trycka på biljetten i din app.
Den kommer då att visa en QR-kod som är den som du ska visa för läsaren.

Att det ibland tar en stund innan ersättningstrafik finns på plats beror oftast på fordon eller förarbrist. 

Västtrafik har avtal med ett antal trafikföretag inom Västra Götaland men långt ifrån alla ska enligt avtal ha fordon och förare som står redo och standby. De kör på vad som kallas avrop, vilket innebär att de efter att ha fått förfrågan från oss kollar om de kan få fram en buss med förare.

Det finns även en busspool med bemannade bussar som kan köra ut omgående, dessa är belägna i Partille, Mölndal samt på Hisingen vilket gör framkörningstiden lång när det sker en oförberedd händelse. Om det är ett större och längre trafikavbrott är det dessutom inte alltid som poolbussarna räcker till. Då får vi använda oss av bussar som kör tur och retur.

Förändringen gjordes för att få samma villkor för biljetter på Västtrafikkort och i Västtrafik To Go. Sedan appen Västtrafik To Go infördes finns det inte samma behov av att ha lång aktiveringstid. De flesta av våra kunder aktiverar sin periodbiljett inom 30 dagar. I Västtrafik To Go finns även möjlighet att köpa längre periodbiljetter, 90 och 365-dagar.

Förändringen är också ett förberedande steg inför den nya zonindelningen och det nya biljettsortimentet som införs i november 2020. 

Obs!  Den aktiveringstid som gällde när din biljett köptes gäller fortfarande. Om du har biljetter som ligger inaktiverade så kommer de alltså inte att ändras eller få minskad aktiveringstid. Det är enbart biljetter som köps från den 5 januari som får 30-dagars aktiveringstid.

Vi vill använda de resurser vi har på ett ansvarsfullt sätt och då är det viktigt att hela tiden anpassa vårt trafikutbud utifrån hur resandet ser ut. Vår uppgift är att löpande planera kollektivtrafiken så att den blir så bra som möjligt, för så många som möjligt.

När vi gör förändringar av trafiken baseras de på resandestatistik, kundsynpunkter och på de långsiktiga planerna för kollektivtrafiken. Servicenivån i kollektivtrafiken utanför städerna bygger också på den så kallade Landsbygdsutredningen som tagits fram och beslutats av kollektivtrafiknämnden i samråd med Västra Götalands kommuner. 

En självklar del av vårt uppdrag är att säkerställa en fungerande kollektivtrafik i hela regionen, samtidigt som vi måste använda våra resurser på ett effektivt sätt.

Vi ser ständigt över hur vi kan utveckla kollektivtrafiken och inkluderar de Kundsynpunkter som vi får in i den långsiktiga planeringen.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies