Kundservice

Välkommen att kontakta oss på telefon, chatt, e-post eller Facebook. Välj den kontaktväg som passar dig bäst. 

Just nu frågar många om:

Värdekoder som ger rabatt vid köp av periodkort i appen Västtrafik To Go är personliga. Säkerställ att du inte använt koden tidigare eller att någon annan i din närhet redan löst in koden. Du kan endast lösa in en värdekod per person och kampanj. 

Kontakta kundservice om du har problem med att lösa in koden trots att du inte använt den tidigare.

Från den 14 januari gör vi justeringar i tidtabellen för linje 140 från Klareberg mot Kärra. Fyra turer mellan klockan sju och åtta förändras, varav turen klockan 07:30 fördelas ut på två turer med bara fem minuters mellanrum. Vi bedömer att justeringarna kommer göra det luftigare ombord och att skolbarnen kommer komma i bättre tid till skolan. Se de nya tiderna nedan: 

  • 07:15 kör istället 07:13
  • 07:30 kör istället 07:32
  • 07:45 kör istället 07:37
  • 08:00 kör istället 07:56

Västtrafik har en vintersamordnare som förbereder och informerar väghållaren för hur de behöver snöröja och underhålla hållplatserna för att de skall vara säkra för våra resenärer.

När det gäller snöröjning och halkbekämpning på våra hållplatser är det inte Västtrafik själva som sköter det. Ansvaret ligger på väghållaren som antingen är kommunen eller trafikverket. Detta varierar från stad till stad. På tågstationer är det alltid Trafikverket som har ansvaret för snöröjning och halkbekämpning.

Västtrafikbutiker

I våra butiker får du hjälp med allt runt din resa. Vi hjälper dig att välja rätt biljett, reklamera biljetter och vi ger dig smarta restips.