Chatta med oss här!

Just nu frågar många om:

Den återbäring som vi erbjuder registrerade kunder i appen Västtrafik Go To kommer att finnas kvar så länge. Från början var det tänkt att den skulle tas bort i november 2021. När vi har mer information kommunicerar vi detta här på vår hemsida och till registrerade kunder via e-post.

På många av våra fordon har vi sensorer som känner av på- och avstigande resenärer.

Trafikbolagen rapporterar in till oss om det är många ombord och om det finns behov av förstärkning.

Det finns informatörer ute på de större knutpunkterna som dagligen räknar och rapporterar in hur det ser ut i trafiken.

Med hjälp av de kundsynpunkter vi får kan vi se var vi behöver sätta in åtgärder.

Du som resenär är vårt öga utåt och dina synpunkter är en viktig del av vårt arbete.

Mer information om hur vi visar trängsel i Reseplaneraren och appen Västtrafik To Go.

Det finns olika hittegodsavdelningar för olika linjer och områden i regionen. Tänk på att det oftast tar minst en vardag innan förlorade saker når hittegodsavdelningen. Vi hoppas att du får tillbaka det du tappat!

Kontaktuppgifter för hittegods

Alla får göra reklam hos oss men man får inte göra reklam för vad som helst, till exempel inte tobak, alkohol eller spel. Politiska partier får annonsera i kollektivtrafiken så länge de håller sig till de lagar och riktlinjer som finns.

Västtrafik är ett offentligt bolag och vi ska behandla alla annonsörer lika. Det betyder att vi inte kan stoppa enskilda annonsörer. Men det finns både lagkrav och branschstandarden god marknadsföringssed att förhålla sig till.

 

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies