Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Just nu frågar många om:

Biljettpriserna i kollektivtrafiken är en het fråga. Läs mer om vad som ligger till grund för strukturen och prismodellen vi har här i Västra Götaland, vad som är viktigast när vi utformar våra biljetter och vilken roll politikerna har.

Så sätts våra biljetter och priser

Den 18 oktober 2023 tog infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden (IKN) beslut om ny utformning av Västtrafiks seniorerbjudande.

Ny utformning av seniorerbjudande

Kommuner som beslutat om nya villkor

Det finns olika hittegodsavdelningar för olika linjer och områden i regionen. Tänk på att det oftast tar minst en vardag innan förlorade saker når hittegodsavdelningen. Vi hoppas att du får tillbaka det du tappat!

Kontaktuppgifter för hittegods

Du kan överklaga om du fått en tilläggsavgift som du tycker är fel. Skicka din överklagan till biljettkontrollen inom tio dagar från kontrolltillfället.

Överklaga tilläggsavgift