Chatta med oss här!

Just nu frågar många om:

På många av våra fordon har vi sensorer som känner av på- och avstigande resenärer.

Trafikbolagen rapporterar in till oss om det är många ombord och om det finns behov av förstärkning.

Det finns informatörer ute på de större knutpunkterna som dagligen räknar och rapporterar in hur det ser ut i trafiken.

Med hjälp av de kundsynpunkter vi får kan vi se var vi behöver sätta in åtgärder.

Du som resenär är vårt öga utåt och dina synpunkter är en viktig del av vårt arbete.
Här på vår hemsida informerar vi om de linjer där det har uppstått trängsel senaste veckan.

Vi gör flera olika saker för att minska trängsel ombord. Här är några exempel på vad vi gör just nu:

Vi kör all trafik vi kan och sätter in extra bussar på linjer där många reser. 

Vi gör utrop på hållplatser och ombord på fordonen där vi ger råd för hur man undviker trängsel samt att vi testar markeringar på fordonen.

Vissa biljettkontrollanter arbetar istället som informatörer för att minska trängseln vid större knutpunkter.

Vi har inte alla lösningar än, men vi tror att vi tillsammans med er kan skapa en trygg kollektivtrafik.

Här kan du läsa mer om vår information om coronaviruset. 

Vi vill göra trafiken så tydlig och enkel som möjligt för våra resenärer, vilket enhetliga namn och design bidrar till. 

Framtidens kollektivtrafik kommer att innebära fler byten vid större knutpunkter, och man skall då lätt kunna identifiera en expressbuss genom den rosa färgen på fronten.

Här kan du läsa mer om expressbussarna.

För att kunna förenkla biljettsortiment och prissystem behöver vi utgå från en enklare zonstruktur än den vi har idag. Vi ser många positiva aspekter med det nya zonsystemet, det blir bland annat ett mer lättöverskådligt system när drygt 70 zoner slås ihop till 3, vilket gör de enklare att resa i hela Västra Götalandsregionen. Zonsystemet innebär även enhetliga priser, det ska kosta lika mycket oavsett vilken zon du reser i. Vår ambition är att göra det så bra som möjligt för så många som möjligt.

Här kan du läsa mer om de nya zonsystemet.

Det finns olika hittegodsavdelningar för olika linjer och områden i regionen. För att veta vilken du ska kontakta skriver du in vilken linje du reste med här. Tänk på att det oftast tar minst en vardag innan förlorade saker når hittegodsavdelningen. Vi hoppas att du får tillbaka det du tappat!

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies