Chatta med oss här!

Just nu frågar många om:

Vi gör flera olika saker för att minska trängsel ombord. Här är några exempel på vad vi gör just nu:

Vi kör all trafik vi kan och sätter in extra bussar på linjer där många reser. 

Vi gör utrop på hållplatser och ombord på fordonen där vi ger råd för hur man undviker trängsel samt att vi testar markeringar på fordonen.

Vissa biljettkontrollanter arbetar istället som informatörer för att minska trängseln vid större knutpunkter.

Vi har inte alla lösningar än, men vi tror att vi tillsammans med er kan skapa en trygg kollektivtrafik.

Information om kollektivtrafiken och Covid-19

På många av våra fordon har vi sensorer som känner av på- och avstigande resenärer.

Trafikbolagen rapporterar in till oss om det är många ombord och om det finns behov av förstärkning.

Det finns informatörer ute på de större knutpunkterna som dagligen räknar och rapporterar in hur det ser ut i trafiken.

Med hjälp av de kundsynpunkter vi får kan vi se var vi behöver sätta in åtgärder.

Du som resenär är vårt öga utåt och dina synpunkter är en viktig del av vårt arbete.

Linjer det uppstått trängsel på den senaste veckan

Det finns olika hittegodsavdelningar för olika linjer och områden i regionen. Tänk på att det oftast tar minst en vardag innan förlorade saker når hittegodsavdelningen. Vi hoppas att du får tillbaka det du tappat!

Kontaktuppgifter för hittegods

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies