Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Just nu frågar många om:

Linje 60 kommer fortfarande gå genom Lunden in mot Brunnsparken, men i Masthugget kommer linje 61 att gå. Genom att dela upp linjen kan vi erbjuda fler och snabbare resor, samt underlätta för den ansträngda trafiksituationen i centrum. På linje 60 kommer vi kunna köra med större bussar som har plats för fler resenärer, vilket är en anledning till förändringen. Dessvärre får inte dessa stora bussar plats på Masthuggets gator.

Linje 60 kommer att gå Redbergsplatsen - Lundenskolan - Vagnhallen Gårda - Brunnsparken - Götaplatsen - Pilbågsgatan – Sörgårdsskolan.

Linje 61 kommer att gå Masthugget - Järntorget - Stenpiren - Domkyrkan - Kapellplatsen - Chalmers Tvärgata - Pilbågsgatan.

De nya tidtabellerna kommer publiceras under våren. 

På många av våra fordon har vi sensorer som känner av på- och avstigande resenärer.

Trafikbolagen rapporterar in till oss om det är många ombord och om det finns behov av förstärkning.

Det finns informatörer ute på de större knutpunkterna som dagligen räknar och rapporterar in hur det ser ut i trafiken.

Med hjälp av de kundsynpunkter vi får kan vi se var vi behöver sätta in åtgärder.

Du som resenär är vårt öga utåt och dina synpunkter är en viktig del av vårt arbete.

Mer information om hur vi visar trängsel i Reseplaneraren och appen Västtrafik To Go.

Det finns olika hittegodsavdelningar för olika linjer och områden i regionen. Tänk på att det oftast tar minst en vardag innan förlorade saker når hittegodsavdelningen. Vi hoppas att du får tillbaka det du tappat!

Kontaktuppgifter för hittegods