Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Så sätts våra biljetter och priser

Biljettpriserna i kollektivtrafiken är en het fråga. En del tycker att de är på tok för höga, andra att de är rimliga. Vissa tycker inte att det borde kosta någonting alls att åka. Här berättar vi om vad som ligger till grund för strukturen och prismodellen vi har här i Västra Götaland, vad som är viktigast när vi utformar våra biljetter och vilken roll politikerna har.

Illustration som visar vem som bestämmer över kollektivtrafiken
Illustration som visar vem som äger och bekostar kollektivtrafiken
Illustration av människor med plakat med budskap
Illustration av en korttidsbiljett
Illustration av en balansbräda med en buss och en cykel
Illustration av ett moln med budskapet "Hållbara resor till 1,7 miljoner människor varje dag!"