Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Västtrafik AB - det här är vi

Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västsverige. Varje dag väljer över 444 000 kunder att resa med våra bussar, tåg, spårvagnar och båtar. Genom att utveckla och erbjuda hållbara resor och smarta tjänster vill vi vara det självklara valet när du reser. På så sätt bidrar Västtrafik till det goda livet i Västra Götaland och till en attraktiv och konkurrenskraftig region.

Det här gör Västtrafik

Planerar trafik

Upphandlar

Utvecklar

Servar

I nära samarbete med våra partners formar Västtrafik en kollektivtrafik med kunden i fokus. Vi gör det möjligt för invånarna att resa tillsammans till jobb, skola och fritidsaktiviteter och driver utvecklingen mot hållbart resande. Vi är helt enkelt en del av vardagen och framtiden. Västtrafiks drygt 900 linjer körs av partnerföretag som upphandlats i konkurrens.

Västtrafiks årsredovisning 2021 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Revisionsberättelse 2021 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Västtrafiks hållbarhetsredovisning 2021 (pdf, öppnas i nytt fönster)

En del av Västra Götalandsregionen

Västtrafik AB ägs av Västra Götalandsregionen. Regionfullmäktige beslutar om Västtrafiks budget och tar vart fjärde år fram ett trafikförsörjningsprogram som anger hur kollektivtrafiken ska utvecklas på sikt. Det övergripande målet är att fördubbla resandet med Västtrafik från 2006 till 2025.

Västra Götalandsregionens webbplats.

Västtrafik under en dag

  • 947 000 resor i den vanliga kollektivtrafiken
  • 7 000 resor med den anropsstyrda trafiken
  • 1 857 bussar, 101 tåg, 263 spårvagnar, 36 båtar
  • Fordonen kör 47 500 mil, nära 12 varv runt jorden
  • Reseplaneraren används 1 200 000 gånger

Ledning och styrelse

Lars Backström
Lars Backström
VD
Roger Vahnberg
Roger Vahnberg
Vice VD
Pernilla Bergwall
Pernilla Bergwall
HR-chef
Maria Björner Brauer
Maria Björner Brauer
Enhetschef försäljning/marknad
Camilla Holtet
Camilla Holtet
Enhetschef utveckling
Sara Frank
Sara Frank
Enhetschef ekonomi
Anna Johansson
Anna Johansson
Enhetschef affärsenheten
Thom Birkeland
Thom Birkeland
Enhetschef IT
Sara Ihrlund
Sara Ihrlund
Enhetschef leverans

Peter Hermansson (M), Göteborg ordförande

Per Tenggren (S), Göteborg vice ordförande

Carina Gullberg (S), Otterbäcken

Åsa Karlsson (S), Munkedal

Yasin Abbes (S), Skene

Johan Nordin (S), Älvängen

Annika Håkanson (M), Lidköping

Kajsa Hamnén (M), Kållered

Jimmie Stranne (SD), Ljung

Glenn Ottosson (SD), Svenshögen

Louise Jeppsson (V), Göteborg

Elving Andersson (C), Uddevalla

Anders Fasth (KD), Västra Frölunda

Nanna Siewertz Tulinius (L), Lerum

Lotta Robertsson Harén (MP), Åmål

Styrelsehandlingar och protokoll

På sidan nedan hittar du handlingar och protokoll från Västtrafiks styrelsemöten. 

Styrelsehandlingar och protokoll

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies