Västtrafik AB - det här är vi

Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västsverige. Varje dag väljer över 444 000 kunder att resa med våra bussar, tåg, spårvagnar och båtar. Genom att utveckla och erbjuda hållbara resor och smarta tjänster vill vi vara det självklara valet när du reser. På så sätt bidrar Västtrafik till det goda livet i Västra Götaland och till en attraktiv och konkurrenskraftig region.

Det här gör Västtrafik

Illustration som visar två punkter och ett streck som förbinder dem.

Planerar trafik

Paraply

Upphandlar

Mobiltelefon

Utvecklar

Telefonlur

Servar

I nära samarbete med våra partners formar Västtrafik en kollektivtrafik med kunden i fokus. Vi gör det möjligt för invånarna att resa tillsammans till jobb, skola och fritidsaktiviteter och driver utvecklingen mot hållbart resande. Vi är helt enkelt en del av vardagen och framtiden. Västtrafiks drygt 900 linjer körs av partnerföretag som upphandlats i konkurrens.

Västtrafiks årsredovisning 2019 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Västtrafiks Hållbarhetsrapport 2019, (pdf, öppnas i nytt fönster) 

En del av Västra Götalandsregionen

Västtrafik AB ägs av Västra Götalandsregionen. Regionfullmäktige beslutar om Västtrafiks budget och tar vart fjärde år fram ett trafikförsörjningsprogram som anger hur kollektivtrafiken ska utvecklas på sikt. Det övergripande målet är att fördubbla resandet med Västtrafik från 2006 till 2025.

Västra Götalandsregionens webbplats.

Västra Götalandsregionen symbol i svart

Västtrafik under en dag

  • 947 000 resor i den vanliga kollektivtrafiken
  • 7 000 resor med den anropsstyrda trafiken
  • 1 857 bussar, 101 tåg, 263 spårvagnar, 36 båtar
  • Fordonen kör 47 500 mil, nära 12 varv runt jorden
  • Reseplaneraren används 1 200 000 gånger

Ledning och styrelse

Lars Backström
Lars Backström
VD
Roger Vahnberg
Roger Vahnberg
Vice VD
Pernilla Bergwall
Pernilla Bergwall
HR-chef
Mikael Olsson
Mikael Olsson
Enhetschef leverans
Maria Björner Brauer
Maria Björner Brauer
Enhetschef försäljning/marknad
Camilla Holtet
Camilla Holtet
Enhetschef utveckling
Sara Frank
Sara Frank
Enhetschef ekonomi
Anna Johansson
Anna Johansson
Enhetschef affärsenheten
Thom Birkeland
Thom Birkeland
Enhetschef IT
Sara Ihrlund
Sara Ihrlund
Enhetschef leverans

Peter Hermansson (M), Göteborg ordförande

Per Tenggren (S), Göteborg vice ordförande

Carina Gullberg (S), Otterbäcken

Åsa Karlsson (S), Munkedal

Yasin Abbes (S), Skene

Johan Nordin (S), Älvängen

Annika Håkanson (M), Lidköping

Kajsa Hamnén (M), Kållered

Jimmie Stranne (SD), Ljung

Glenn Ottosson (SD), Svenshögen

Louise Jeppsson (V), Göteborg

Elving Andersson (C), Uddevalla

Anders Fasth (KD), Västra Frölunda

Nanna Siewertz Tulinius (L), Lerum

Lotta Robertsson Harén (MP), Åmål

Västtrafiks styrelsesammanträden sammanställs efter varje möte i ett protokoll.

Du kan ta del av protokollen här på vår webbplats. För att ta del av handlingar som hanterats vid respektive sammanträde kontaktar du Västtrafiks dokumenthanteringsavdelning på  vasttrafik@vasttrafik.se.

2019

Protokoll 16 september

Protokoll 27 september

Protokoll 30 oktober

Protokoll 28 november

Protokoll 19 december

2020

Protokoll 21 februari 

Protokoll 3 april

Protokoll 24 april 

Protokoll 24-25 juni

 

 

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies