Västtrafik AB - det här är vi

Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västsverige. Varje dag väljer över 400 000 kunder att resa med våra bussar, tåg, spårvagnar och båtar. Genom att utveckla och erbjuda hållbara resor och smarta tjänster vill vi vara det självklara valet när du reser. På så sätt bidrar Västtrafik till det goda livet i Västra Götaland och till en attraktiv och konkurrenskraftig region.

Det här gör Västtrafik

Planerar trafik

Upphandlar

Utvecklar

Servar

I nära samarbete med våra partners formar Västtrafik en kollektivtrafik med kunden i fokus. Vi gör det möjligt för invånarna att resa tillsammans till jobb, skola och fritidsaktiviteter och driver utvecklingen mot hållbart resande. Vi är helt enkelt en del av vardagen och framtiden. Västtrafiks drygt 900 linjer körs av partnerföretag som upphandlats i konkurrens.

Västtrafiks Årsredovisning (pdf, öppnas i nytt fönster)

En del av Västra Götalandsregionen

Västtrafik AB ägs av Västra Götalandsregionen. Regionfullmäktige beslutar om Västtrafiks budget och tar vart fjärde år fram ett trafikförsörjningsprogram som anger hur kollektivtrafiken ska utvecklas på sikt. Det övergripande målet är att fördubbla resandet med Västtrafik från 2006 till 2025.

Västra Götalandsregionens webbplats.

Västtrafik under en dag

  • 947 000 resor i den vanliga kollektivtrafiken
  • 7 000 resor med den anropsstyrda trafiken
  • 1 857 bussar, 101 tåg, 263 spårvagnar, 36 båtar
  • Fordonen kör 47 500 mil, nära 12 varv runt jorden
  • Reseplaneraren används 1 200 000 gånger

Ledning och styrelse

Lars Backström
Lars Backström
VD
lars.backstrom@vasttrafik.se
Roger Vahnberg
Roger Vahnberg
Vice VD
roger.vahnberg@vasttrafik.se
Lena Jovén
Lena Jovén
Chef stabskommunikation
lena.joven@vasttrafik.se
Pernilla Bergwall
Pernilla Bergwall
HR-chef
pernilla.bergwall@vasttrafik.se
Mikael Olsson
Mikael Olsson
Enhetschef leverans
mikael.olsson@vasttrafik.se
Maria Björner Brauer
Maria Björner Brauer
Enhetschef försäljning/marknad
maria.bjornerbrauer@vasttrafik.se
Camilla Holtet
Camilla Holtet
Enhetschef utveckling
camilla.holtet@vasttrafik.se
Sara Frank
Sara Frank
Enhetschef ekonomi
sara.frank@vasttrafik.se
Henrik Nilsson
IT-chef
henrik.nilsson@vasttrafik.se

Lars Holmin, (M), Ulricehamn, ordförande

Alex Bergström, (S), Falköping vice ordförande

Leif Blomqvist, (S), Västra Frölunda

Ulf Olsson, (S), Borås

Åsa Karlsson, (S), Munkedal

Tore Hult, (S), Alingsås

Annika Håkanson, (M), Lidköping

Axel Josefson, (M), Göteborg

Lars Hansson, (SD),Göteborg

Soili Brunberg, (MP),Hisings Kärra

Thomas Larsson, (MP), Göteborg

Marie Lindén, (V), Göteborg

Nanna Siewertz Tulinius,(L), Lerum

Elving Andersson, (C), Uddevalla

Anders Fasth, (KD), Västra Frölunda