Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

  • Giltiga biljetter: periodbiljetter i appen Västtrafik To Go.
  • Ogiltiga biljetter: seniorbiljetter, enkelbiljetter och kontoladdning. Västtrafiks medföljandeerbjudande Res 4 betala för 1 gäller inte. För information om medföljande barn (0–6 år), besök det aktuella tågbolagets hemsida.

Västtrafikkort måste styrkas tillsammans med giltighetsbevis.

  • Giltiga biljetter: enkelbiljetter och periodbiljetter i appen Västtrafik To Go. Enkelbiljett som pappersbiljett.
  • Ogiltiga biljetter: seniorbiljett, kontoladdning och enkelbiljetter på tunt papperskort. Västtrafiks medföljandeerbjudande Res 4 betala för 1 gäller inte. För information om medföljande barn (0–6 år), besök det aktuella tågbolagets hemsida. 

Västtrafiks period- och enkelbiljetter kan kombineras med varandra på sträckan Göteborg–Töreboda. Västtrafiks enkelbiljetter gäller inom zonerna A, B och C, inte för resa vidare inom ankomstzon. Västtrafikkort måste styrkas tillsammans med giltighetsbevis.

  • Giltiga biljetter: enkelbiljetter, kontoladdning och periodbiljetter i appen Västtrafik To Go. Dygnsbiljett gäller enbart mellan Göteborg–Åmål. Västtrafiks medföljandeerbjudande Res 4 betala för 1 gäller mellan Göteborg–Åmål. För information om medföljande barn (0–6 år), besök det aktuella tågbolagets hemsida.
  • Ogiltiga biljetter: seniorbiljetter.

Västtrafiks biljetter gäller endast till stationen Säffle, inte för resa vidare inom ankomstzon. Västtrafikkort måste styrkas tillsammans med giltighetsbevis.

  • Giltiga biljetter: enkelbiljetter och periodbiljetter i appen Västtrafik To Go. Enkelbiljett som pappersbiljett. Seniorbiljett. Västtrafiks medföljandeerbjudande Res 4 betala för 1 gäller på sträckan Göteborg–Ed. 
  • Ogiltiga biljetter: Kontoladdning och enkelbiljetter på tunt papperskort. Skolbiljett gäller inte till Halden.

Västtrafiks enkelbiljetter gäller inom zonerna A, B och C, inte för resa vidare inom ankomstzon. Västtrafikkort måste styrkas tillsammans med giltighetsbevis.

  • Giltiga biljetter: enkelbiljetter, periodbiljetter och dygnsbiljetter i appen Västtrafik To Go. Period- och dygnsbiljetter på Västtrafikkort är giltiga tillsammans med giltighetsbevis. Västtrafiks medföljandeerbjudande Res 4 betala för 1 gäller på sträckan Göteborg–Åsa.
  • Ogiltiga biljetter: Kontoladdning och enkelbiljetter på tunt papperskort.

Västtrafiks biljetter till Varberg gäller för vidare resa i Varberg.