Inspelning av telefonsamtal till kundservice

Vi spelar in telefonsamtal till vår kundservice. Inspelningarna kan komma att användas i utbildningssyfte. 

Så hanterar vi inspelade samtal

  • Samtalen sparas i åtta veckor
  • Ett fåtal personer har rätt att lyssna på inspelade samtal

 

Samtalen kan användas till följande:

  • Kvalitetssäkra arbetet
  • Utveckla rutiner och utbildningsmaterial
  • Reda ut oklarheter