Västlänken och Västtrafik

Västlänken är namnet på en järnväg som ska byggas i en tunnel under Göteborg. Järnvägen har börjat byggas och när den är klar blir kan du resa snabbare till, från och igenom stan. Västtrafik ska bygga resecentrum vid Västlänkens stationer i Haga, vid Centralstationen och Korsvägen. 

Det här är Västlänken

Avlastar och binder ihop

Västlänken gör att det kan gå fler tåg till och från Göteborg och skapar direktförbindelser från fler orter. Västlänken fördelar resandet och lättar trycket på centralen och Brunnsparken, som i dag är överbelastade. Det går knappt att köra mer trafik där idag. Dessutom bygger Västlänken samman våra tåglinjer så att det går att resa i regionen på ett lättare sätt.

Alla detaljer kring Västlänken på trafikverket.se

Resecentrum för framtiden

Västtrafik bygger Västlänkens resecentrum

Västtrafik har ansvar för att bygga resecentrumen vid Västlänkens stationer Centralen, Haga och Korsvägen. Spår, tunnlar, perronger och allt annat under jord byggs av Trafikverket. Stadsrummen runt stationerna byggs av Göteborgs stad.

Bygget av Västlänken har redan startat. Det kommer dröja ytterligare ett antal år innan vi börjar bygga Västlänkens resecentrum, men vi vet redan nu ungefär vad du kommer mötas av. 

Centralstationen

Det här är den stadsdel som kommer förändras mest framöver. Det kanske är svårt att se framför sig nu, men området blir mer storstadsmässigt med täta, höga hus. Här kommer det byggas massor med bostäder och kontor i nya kvarter, nya Hisingsbron ansluter och Västlänkens station Centralen underlättar flödet av människor genom de olika uppgångarna.

Vi bygger ett resecentrum ovanför stationens mittuppgång. Resecentrumet funkar som en knutpunkt för byten till andra orter men också kollektivtrafiken i Göteborg.

Så förvandlas centralen till storstadsmiljö på goteborg.se

Korsvägen station

Korsvägen domineras idag av biltrafik som cirkulerar kring kollektivtrafikens knutpunkt. Tanken är att området ska göras om för att ge mer plats åt kollektivtrafik, fotgängare och cyklister.

Västlänkens station byggs under Korsvägen. Vi bygger resecentrumet på platsen för dagens resenärsbyggnad. Vi fyller både markplan och mellanplan med olika typer av service.

Så ser Korsvägen ut i framtiden på goteborg.se

Haga station

Haga är ett äldre område där vi bevarar dagens utformning i hög utsträckning. Ovanför stationen bygger vi ett resecentrum där vi kommer kunna erbjuda bra bytesmöjligheter, cykelgarage, service och en trygg miljö. Stationen blir liten till ytan men en stor knutpunkt för kollektivtrafiken med pendeltåg, regiontåg, spårvagns- och busslinjer. Den populära linje 25 och Rosa Express är exempel på bussar som kommer stanna här.

I år anordnas en arkitekturtävling om hur resecentrumets byggnad och området runt ska se ut. 

Visionen bakom Haga station på goteborg.se

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies