Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Västlänken och Västtrafik

Västlänken är namnet på den järnvägstunnel som just nu byggs under centrala Göteborg. Tre nya tågstationer gör att du kan resa enklare, snabbare och med färre byten.

Västra Götalandsregionen kommer att investera i två nya resecentrum vid Haga och Korsvägen för att se till att du får smidiga resor och god service vid de nya tågstationerna.

Det här är Västlänken

Avlastar och binder ihop

Västlänken gör att det kan gå fler tåg till och från Göteborg och skapar nya direktförbindelser mellan fler orter. Västlänken fördelar resandet och lättar trycket på centralen och Brunnsparken, som i dag är överbelastade. Det går knappt att köra mer trafik där idag. Dessutom knyter Västlänken samman våra tåglinjer så att det går att resa i regionen på ett lättare sätt.

Alla detaljer kring Västlänken på Trafikverkets hemsida

Resecentrum för framtiden

Västra Götalandsregionen bygger nya resecentrum

Västra Götalandsregionen, genom Västfastigheter, ansvarar för att bygga två nya resecentrum vid Västlänkens stationer Haga och Korsvägen. Bygget av Västlänken har redan startat. Resecentrumen planeras vara klara när Västlänken invigs, men vi vet redan nu ungefär vad du kommer mötas av.

Korsvägen station

Korsvägen domineras idag av biltrafik som cirkulerar kring kollektivtrafikens knutpunkt. Tanken är att området ska göras om för att ge mer plats åt kollektivtrafik, fotgängare och cyklister.

Västlänkens station byggs under Korsvägen. På markplan kommer resecentrumet att byggas med resenärsservice.

Så ser Korsvägen ut i framtiden på goteborg.se

Haga station

Haga är ett äldre område där vi bevarar dagens utformning i hög utsträckning. Ovanför stationen byggs ett resecentrum där vi kommer kunna erbjuda bra bytesmöjligheter, cykelgarage, service och en trygg miljö. Stationen blir liten till ytan men en stor knutpunkt för kollektivtrafiken med pendeltåg, regiontåg, spårvagns- och busslinjer.

En arkitekturtävling har genomförts om hur resecentrumets byggnad och området runt ska se ut.

Visionen bakom Haga station på goteborg.se

Centralstationen

Här byggs en ny stationsbyggnad av en annan aktör.

Så förvandlas centralenområdet till storstadsmiljö på goteborg.se

Planerad linjesträckning 2026

I december 2026 planeras nya Västlänken Station Centralen stå färdigställd. Till den nya stationen kommer Västtrafik att kunna köra tre av sina linjer:

  • Uddevalla-Göteborg
  • Töreboda-Skövde-Göteborg
  • Älvängen-Göteborg

Planerad linjesträckning 2026 - förstorad karta i png

Planerad linjesträckning 2030

När hela Västlänken förväntas stå klar vid 2030 är målet att flera linjer kommer att kunna köra genomgående trafik genom Göteborg, via de nya stationerna Centralen, Haga och Korsvägen. Detta innebär en stor kapacitetsökning för tågtrafiken i Västsverige.

  • Linjen från Uddevalla förlängs och kör vidare hela vägen till Korsvägen
  • Linjen från Vänersborg kör även den hela vägen till Korsvägen
  • Linjen från Älvängen förbinds med linjen ner till Kungsbacka
  • Linjen från Töreboda/Skövde förbinds med linjen ner till Varberg
  • Linjen från Alingsås förlängs och kör vidare till Mölndal

Planerad linjesträckning 2030 - förstorad karta i png