Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Resa inom en zon

När du går ombord:

 1. Håll kortet mot kortläsaren
  Byte? Upprepa på nästa fordon.

Resa genom flera zoner

När du går ombord:

 1. Tryck på +.
 2. Håll kortet mot kortläsaren.

När du går av: 

 1. Håll kortet mot kortläsaren igen.
  Byte? Upprepa på nästa fordon.

Kombinera kontoladdning och periodbiljett eller seniorbiljett

När du går ombord:

 1. Tryck på T.
 2. Håll kortet mot kortläsaren.

När du går av:

 1. Håll kortet mot kortläsaren igen.
  Byte? Upprepa på nästa fordon.