Enkelbiljetter

Enkelbiljett passar dig som inte reser så ofta. Här hittar du priser och rätt biljett för din resa. Du kan själv välja hur du vill köpa biljetten.

* Begränsad försäljning

Biljettinfo

Med enkelbiljett kan du resa på våra tåg, bussar, spårvagnar och båtar. Under biljettens giltighetstid kan du resa hur mycket du vill. Biljetten gäller inte för en specifik avgång.

Aktivera biljetten

  • Pappersbiljett eller biljett köpt i appen Västtrafik To Go aktiveras direkt vid köpet.
  • Kontoladdning aktiveras när du visar kortet mot kortläsaren.

 

Så länge gäller en enkelbiljett

En zon: 90 minuter från att du köpt eller aktiverat biljetten.

Flera zoner: 180 minuter från att du köpt eller aktiverat biljetten.

Så länge gäller en kontoladdning

En zon: 90 minuter från att du checkat in.

Flera zoner: 90 minuter i första zonen, därefter 90 minuter från att du checkar ut i varje ny zon. Så länge du gör det inom 180 minuter från resans start.

Köp och betalning av enkelbiljett

Du kan köpa enkelbiljett i alla försäljningskanaler utom via tjänsten Autoladda samt på bussar i Göteborg, Partille och Mölndal. Du kan få den i form av en pappersbiljett eller ett västtrafikkort. Till din mobila enhet kan du få en mobilbiljett via appen Västtrafik To Go.

Aktivera enkelbiljett

En pappersbiljett och mobilbiljett blir aktiverad och börjar gälla vid köpet.

Biljetter på Västtrafikkort börjar gälla när de visas för en kortläsare och de måste aktiveras inom 365 dagar från köpet.

Giltighet för enkelbiljett

Giltigheten för din biljett, räknat från köpet, är 90 minuter om du reser i en zon och 180 minuter om du reser mellan flera zoner.

Det står på biljetten i vilken eller vilka zoner den gäller.

Om du reser mellan zoner får du inte passera en zon dit slutpriset från din startzon är högre än priset för den biljett som du redan har köpt.

Övergångsbiljett

Med köp av en övergångsbiljett kan du vidga giltigheten av en enkelbiljett till fler zoner (gäller inte mobilbiljett). Du måste göra köpet innan du har passerat den första zonen och inom bytestiden för din enkelbiljett. Bytestiden räknas från den biljett som du senast köpt. Enkelbiljetten blir delbetalning när du köper en övergångsbiljett.

Övergångsbiljett går inte att köpa för att vidga giltigheten för biljetter köpta i appen Västtrafik To Go.

Fullständiga köp- och resevillkor

Köp och betalning av kontoladdning

Du kan köpa en kontoladdning i Västtrafiks butiker, på Västtrafiks försäljningsställen samt ombord på fordon inom vissa områden. 

På kortet kan du skapa ett konto genom att ladda det med pengar. En sådan laddning kan du göra i Västtrafiks butiker, på Västtrafiks försäljningsställen och på vissa fordon. Du kan sedan använda kortet för att betala för resor ombord på Västtrafiks fordon. 

Pant på kort med kontoladdning

Första gången du köper ett Västtrafikkort med kontoladdning betalar du en pant på 50 kronor. Den kan du använda som betalning för en resa om saldot på kortet skulle vara lägre än priset för resan. För att lösa in eller avsluta ditt Västtrafikkort, använder du blanketten nedan.

Blankett för återbetalning av pant (pdf, öppnas i nytt fönster)

Aktivering av kontoladdning

Kontoladdningen behöver inte aktiveras. När kortet är påfyllt med pengar är det klart att använda.

När du visar ditt Västtrafikkort för en kortläsare dras det pengar från kortets saldo. Du kan behöva använda knapparna på kortläsaren och visa kortet igen när du byter linje och tur när du reser inom mer än en zon.

Byte av kontoladdning

Du kan använda kontoladdning till att helt eller delvis betala en annan biljett.

Giltighet för kontoladdning

Du kan resa med kontoladdning i en eller flera zoner. Om du reser inom en zon får du byta linje inom 90 minuter från första check in. Reser du mellan flera zoner gäller bytestiden 90 minuter från att du har checkat ut i den nya zonen. Skulle du resa till ytterligare en zon gäller 90 minuters bytestid på samma sätt även där, men bara så länge det har gått mindre än 180 minuter från första check in.

Om kontoladdning utgår ur biljettsortimentet, t ex på grund av byte av biljettsystem eller teknikskifte, kommer du behöva byta ut din kontoladdning mot en valfri ersättningsbiljett. Sådant byte kan ske under en övergångsperiod om 12 månader från det att Västtrafik informerat på sin webbplats om att kontoladdning kommer att utgå ur biljettsortimentet. Du kan inte välja att få saldot eller panten i kontanter.

Missbruk och spärr av kontoladdning

Västtrafik har rätt att spärra din kontoladdning, med innestående belopp, vid misstanke om missbruk av Ångra-funktionen. Efter att Västtrafik har spärrat din kontoladdning har du inte rätt att få din kontoladdning eller pant återbetald.

Fullständiga köp- och resevillkor