Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Sök biljettpris

Biljettinfo

Med enkelbiljett kan du resa på våra tåg, bussar, spårvagnar, båtar och med närtrafiken. Under biljettens giltighetstid kan du resa hur mycket du vill. Biljetten gäller inte för en specifik avgång.

Aktivera biljetten

  • Pappersbiljett eller biljett köpt i appen Västtrafik To Go aktiveras direkt vid köpet.
  • Kontoladdning aktiveras när du visar kortet mot kortläsaren.

Köp biljett i rätt tid 

  • Om du köper enkelbiljetten ombord av personal eller i automat ska du köpa den i samband med att du går ombord. Det går att köpa enkelbiljett för vuxen med betalkort i kortläsare i zon A.
  • Om du köper enkelbiljetten i appen Västtrafik To Go ska den vara köpt innan du går ombord.

Så länge gäller en enkelbiljett

En zon: 90 minuter från att du köpt eller aktiverat biljetten.

Flera zoner: 180 minuter från att du köpt eller aktiverat biljetten.

För resor i en zon som tar längre tid än 90 minuter behöver du antingen köpa en tvåzonsbiljett eller två enzonsbiljetter.

En resa som är påbörjad får alltid slutföras på samma fordon, även om enkelbiljetten slutar att gälla under resan.

Så länge gäller en kontoladdning

En zon: 90 minuter från att du checkat in.

Flera zoner: 90 minuter i första zonen, därefter 90 minuter från att du checkar ut i varje ny zon. Så länge du gör det inom 180 minuter från resans start.

Ordinarie pris

Enkelbiljett till ordinarie pris säljs i appen Västtrafik To Go och som kontoladdning. Du måste ha en giltig biljett för varje zon du ska resa i, tänk på att söka din resa för att få rätt prisuppgift.

  • Biljett för en zon: A, B eller C
  • Biljett för två zoner: AB eller BC
  • Biljett för tre zoner: ABC (hela regionen)

Pris för enkelbiljett

Resenär

1 zon

2 zoner

3 zoner

Vuxen 36 kr

72 kr

108 kr
Ungdom 27 kr 54 kr 81 kr

Servicepris

Enkelbiljett till servicepris säljs av ombordpersonal, i biljettautomater, hos ombud och i Västtrafikbutiker.

Pris för enkelbiljett till servicepris

Resenär

1 zon

2 zoner

3 zoner

Vuxen 43 kr 86 kr 129 kr
Ungdom 32 kr 64 kr 96 kr

 

Köp och betalning av enkelbiljett

Du kan köpa enkelbiljett i alla våra försäljningskanaler. Du kan få den i form av en pappersbiljett eller på ett Västtrafikkort. Du kan även köpa biljett i appen Västtrafik To Go. Det går att köpa enkelbiljett för vuxen med betalkort i kortläsare i zon A. Information om hur du kan betala i de olika kanalerna finns på Västtrafiks webbplats.

Aktivera enkelbiljett

Se biljetten för aktuella villkor om aktivering. Enkelbiljett i appen Västtrafik To Go aktiveras direkt vid köp.

Enkelbiljetter på Västtrafikkort börjar gälla när de visas för en kortläsare och de måste aktiveras inom 365 dagar från köpet. Aktivering av förköpt enkelbiljett på Västtrafikkort får ångras en gång. 

Giltighet för enkelbiljett

Giltigheten för din biljett, räknat från köpet, är 90 minuter om du reser i en zon och 180 minuter om du reser mellan flera zoner.

Det står på biljetten i vilken eller vilka zoner den gäller.

Missbruk och spärr av enkelbiljett på Västtrafikkort

Västtrafik har vid misstanke om missbruk av Ångra-funktionen rätt att spärra förköpt enkelbiljett på Västtrafikkort. Efter att Västtrafik har spärrat din enkelbiljett har du inte rätt att få den återbetald. 

Köp och betalning av kontoladdning

Du kan köpa och ladda ett kort med en kontoladdning i Västtrafiks kundcenter samt vid Västtrafiks försäljningsställen. Du kan sedan använda kortet för att betala för resor ombord på Västtrafiks fordon.

Pant på kort med kontoladdning

Första gången du köper ett Västtrafikkort med kontoladdning betalar du en pant på 50 kronor. Den kan du använda som betalning för en resa om saldot på kortet skulle vara lägre än priset för resan. Om kortet avslutas för att kortets livslängd har gått ut betalas panten tillbaka.

Blankett för inlösen av kontoladdning (pdf, öppnas i nytt fönster)

Aktivering av kontoladdning

Kontoladdningen behöver inte aktiveras. När kortet är påfyllt med pengar är det klart att använda.

När du visar ditt Västtrafikkort för en kortläsare dras det pengar från kortets saldo. Du kan behöva använda knapparna på kortläsaren och visa kortet igen när du byter linje och tur när du reser inom mer än en zon. Mer information om hur du reser med kontoladdning finns på Västtrafiks webbplats.

Byte av kontoladdning

Du kan använda kontoladdning till att helt eller delvis betala en annan biljett.

Inlösen av kontoladdning

Vid inlösen av kontoladdningskort återbetalas saldo och pant i form av värdekod att använda i appen Västtrafik To Go eller värdecheck för betalning vid inköp av biljett i Västtrafiks kundcenter eller hos ombud. Vid kontant utbetalning återbetalas endast pant. Det kan finnas särskilda omständigheter då både saldo och pant kan återbetalas kontant, exempelvis vid dödsfall. Om saldot på kortet är negativt reduceras beloppet. Se särskild blankett för inlösen på Västtrafiks webbplats.

Giltighet för kontoladdning

Du kan resa med kontoladdning i en eller flera zoner. Om du reser inom en zon får du byta linje inom 90 minuter från första check in. Reser du mellan flera zoner gäller bytestiden 90 minuter från att du har checkat ut i den nya zonen. Skulle du resa till ytterligare en zon gäller 90 minuters bytestid på samma sätt även där, men bara så länge det har gått mindre än 180 minuter från första check in.

Om kontoladdning utgår ur biljettsortimentet, till exempel på grund av byte av biljettsystem eller teknikskifte, kommer du behöva byta ut din kontoladdning mot en valfri ersättningsbiljett. Sådant byte kan ske under en övergångsperiod om 12 månader från det att Västtrafik informerat på sin webbplats om att kontoladdning kommer att utgå ur biljettsortimentet. Du kan inte välja att få saldot i kontanter.

Missbruk och spärr av kontoladdning

Västtrafik har rätt att spärra din kontoladdning, med innestående belopp, vid misstanke om missbruk av Ångra-funktionen. Efter att Västtrafik har spärrat din kontoladdning har du inte rätt att få din kontoladdning eller pant återbetald.