I Skolportalen beställer och hanterar du som administratör skolkort för eleverna i din kommun eller skola.

För att logga in och beställa skolkort behöver din kommun eller organisation först vara registrerad i Skolportalen. Kontakta kundservice för skolbiljetter på skolportalen@vasttrafik.se för att få hjälp med att bli kund.

Beställning och leverans

I Västtrafiks skolportal beställer du läsårskort och kort från vårt övriga skolkortssortiment. Du kan välja att beställa enstaka kort eller flera kort på samma gång.

Du väljer själv vilken information som ska tryckas på kortet. Det finns även möjlighet att beställa anonyma skolkort genom att endast fylla i biljettnummer #1 och utelämna all annan information.

Vilket skolkort som passar bäst beror på var eleven reser.

Läsåret

Du kan lägga en beställning inför kommande läsår från och med 15 maj. Du har till och med 31 maj att lägga en beställning på innevarande läsår.

Vid ansökan om att bli kund i Skolportalen fyller du i en enhetsadress, dit skickas beställningen när du väljer leverans till kommunen eller skolan.

Skolkortet kan skickas direkt hem till eleven om en organisationsadministratör först har gått in på enheten och öppnat för direktutskick genom att klicka ja. Det är sedan upp till dig som administratör att välja direktutskick för respektive beställning.

 • Beställningar som innehåller färre än elva skolkort levereras med post.
 • Beställningar som innehåller fler än elva skolkort levereras med företagspaket.

OBS! Gäller endast skolkort som skickas till vald leveransadress och inte direkt hem till eleven.

Våra produktionstider varierar under året:

 • Beställningar mellan 20 maj – 31 maj har cirka en veckas produktionstid.
 • Beställningar mellan 1 juni – 31 juli har cirka två veckors produktionstid.
 • Beställningar som görs övriga datum produceras löpande inom cirka en vecka.

Systemet föreslår automatiskt första möjliga dag för utskick av aktuell beställning, men du kan själv justera till önskat datum.

Fakturering och hantering

Vi fakturerar månadsvis för att minska behovet att korrigera kostnader i efterhand. En faktura skickas ut månadsvis och läsåret delas in i nio månader. Den första fakturan skickas ut i början av september och avser aktiva skolkort för september. På fakturering oktober-maj tillkommer tilläggsbeställningar från föregående månad utöver aktiva skolkort för innevarande månad. I juni faktureras endast tilläggsbeställningar för föregående månad.

Du hittar aktuella läsårspriser och artikelnummer i Skolportalen. Om du saknar behörighet till Skolportalen kan du kontakta kundservice för skolbiljetter för att få hjälp. Du når kundservice för skolbiljetter på telefon 010- 173 30 03 eller via mejl skolportalen@vasttrafik.se

Vid utdelning av skolkort

Guiden till ditt skolkort är en guide som du kan skriva ut och ge till eleven.

Skolkortet är personlig och får inte lånas ut. Det är bra om elevens namn står skrivet på kortets baksida vid en eventuell biljettkontroll.

Aktiva skolkort

Du kan hitta och administrera aktiva skolkort på startsidan i Skolportalen under Elever och kort. Tänk på att gå in på den enhet och det läsår där beställningen lades för att hitta rätt kort.

Avsluta skolkort

I Skolportalen kan du enkelt avsluta aktiva läsårskort:

 • Du hittar funktionen att avsluta läsårskort redan på startsidan.
 • Genom att välja knappen Avsluta under Hantera befintliga biljetter kan du skriva in kortnumret på 15 siffror och välja att avsluta önskat kort.

Alternativt:

 • Du kan söka efter kortet under Elever och
 • Trycka på förstoringsglaset under Hantera.
 • Välja Kort och biljetter.
 • Välja att avsluta önskat kort genom att klicka på papperskorgen.

När du avslutar ett läsårskort spärras samtliga produkter som finns på kortet. Exempelvis, om det finns en läsårsbiljett och en fritidsladdning på kortet spärras båda produkterna när du väljer att avsluta kortet.

Ersätta skolbiljett

I Skolportalen kan du enkelt spärra och ersätta ett läsårskort:

 • Du hittar funktionen att ersätta läsårskort redan på startsidan.
 • Genom att välja knappen Ersätta under Hantera befintliga biljetter kan du skriva in kortnumret på 15 siffror och välja att spärra och ersätta önskat kort.

Alternativt:

 • Du kan söka efter kortet under Elever och kort.
 • Trycka på förstoringsglaset under Hantera.
 • Välja Kort och biljetter
 • Välja att ersätta önskat kort genom att klicka på pilarna.

När du ersätter ett kort har du tre alternativ att välja mellan:

Defekt skolkort

Ett defekt skolkort är ett kort som har varit trasigt från produktion och har aldrig gått att stämpla. Det kostar ingenting att ersätta ett defekt skolkort. När du ersätter ett defekt skolkort skickas ett Tillfälligt skolkort med utan extra kostnad till den enhet som står som mottagare i Skolportalen.

Borttappat eller stulet skolkort

Ett borttappat eller stulet skolkort har kommit bort efter att eleven har mottagit kortet. Det kostar 50 kronor att ersätta ett borttappat eller stulet skolkort.

Trasigt skolkort

Ett trasigt skolkort är ett kort som är skadat efter att eleven har mottagit kortet. Det kostar 50 kronor att ersätta ett trasigt skolkort.

Borttappat eller stulet skolkort

Eleven tar kontakt med skolan om eleven har tappat eller fått sitt skolkort stulet. Eleven kan få ett Tillfälligt skolkort giltig i sju eller tolv dagar i väntan på ett nytt skolkort. Det är skolan eller kommunen som tillhandhåller Tillfälliga skolkort.

Om en elev som går grundskolan har tappat eller fått sitt skolkort stulet får eleven resa första turen till skolan utan giltigt färdbevis. Om en elev som går i gymnasiet har tappat eller fått sitt skolkort stulet är eleven själv skyldig att betala sin resa till och från skolan.

Trasigt skolkort

Eleven tar kontakt med skolan om elevens skolkort inte fungerar. Eleven kan få ett Tillfälligt skolkort giltig i sju eller tolv dagar i väntan på ett nytt skolkort. Det är skolan eller kommunen som tillhandhåller Tillfälligt skolkort.

Om en elev som går grundskolan har ett trasigt skolkort får eleven resa första turen till skolan utan giltigt färdbevis. Om en elev som går i gymnasiet har ett trasigt skolkort är eleven själv skyldig att betala sin resa till och från skolan.

Glömt skolkortet

Om en elev som går i grundskolan har glömt sitt skolkort hemma får eleven resa första turen till skolan utan giltigt färdbevis. Eleven tar kontakt med skolan om eleven har glömt kortet hemma och får en enkelbiljett för hemresan.

Om en elev som går i gymnasiet har glömt sitt skolkort hemma är eleven skyldig att själv betala sin resa till och från skolan.

Överblivna skolkort

Överblivna läsårskort från tidigare läsår återvinns i plaståtervinningen.

Sortiment och giltighet

Skolbiljett för läsår

Med en skolbiljett för läsår kan eleven resa helgfria vardagar mellan klockan 04 – 19.

Skolbiljett för läsår är giltig på höstterminen från 10 augusti - 23 december och på vårterminen från 7 januari - 18 juni.

Skolbiljett för läsår är även giltigt läsårets första veckor från 10 augusti - 15 september i väntan på den nya biljetten.

Skolbiljett för läsår är aktiv under höstlov, sportlov och påsklov.

Skolbiljett för läsår är giltig i en eller flera zoner.

Skolbiljetten gäller på SJ Regional och Vy (ej sträckan Ed – Halden).

Skolbiljett för läsår Extra

Med en Skolbiljett Extra kan eleven resa inom den giltiga zonen men även till ett angränsande län mellan klockan 04 – 19.

Skolbiljett Extra är giltig i en eller flera zoner plus ett angränsande län.

Skolkort Fritid

Det finns fem olika fritidsladdningar som eleven kan resa på när det ordinarie läsårskortet inte är giltigt.

 • Fritid vardag 19-22
 • Fritid vardag 14-24
 • Fritid vardag 14-24 + helg 00-24
 • Fritid vardag 14-24 + helg/lov 00-24
 • Fritid jul-/sommarlov 00-24

Fritidsladdningarna är giltiga i zon ABC.

Skolbiljett vid läsårsstart

Med ett Skolstartskort kan eleven resa under de första veckorna på terminen i väntan på det nya läsårskortet. Kortet kräver inte skolans stämpel för att vara giltigt.

Eleven kan resa helgfria vardagar mellan klockan 04:00 – 19:00 mellan perioden 10 augusti – 15 september.

Med ett Skolstartskortet kan eleven som börjar första året på gymnasiet och inte har ett giltig skolkort från föregående läsår resa.

Kortet är inte årsbundet utan går att spara till samma period nästkommande läsår.

Skolstartskortet är giltigt i zon ABC. 

Skolkort 7 dagar (praktikkort)

Med ett skolkort 7 dagar (praktikkort) kan eleven resa till sin praktikplats eller studiebesök.

Eleven kan resa helgfria vardagar mellan klockan 04:00 – 19:00.

Kortet har ett flexibelt startdatum och är giltigt i sju dagar.

OBS! Eleven måste hålla kortet mot en kortläsare för att det ska börja att gälla.

Kortet är inte läsårsbunden och kan användas vid nästa läsår. Sista aktiveringsdag står på kortets baksida.

Skolkort 7 dagar är giltigt i zon ABC.

Tillfälligt skolkort sju och tolv dagar

Med ett tillfälligt skolkort kan eleven resa till och från skolan i väntan på ett nytt läsårskort om det tidigare skolkortet har ersatts i Skolportalen. Kortet kräver skolans stämpel för att vara giltigt.

Eleven kan resa helgfria vardagar mellan klockan 04:00 – 19:00.

Eleven ska vid utdelning av det nya skolkortet ge tillbaka det tillfälliga färdbeviset.

Tillfälligt skolkort är giltig i samma zon som elevens läsårskort.

Biljett för hemresa

Med en Biljett för hemresan kan eleven som går i grundskolan resa hem från skolan om eleven har glömt sin biljett. Kortet motsvarar en enkelbiljett.

Eleven kan resa helgfria vardagar mellan klockan 04:00 – 19:00.

Om eleven går i gymnasiet ansvarar eleven själv för att ha ett giltigt färdbevis vid resa till och från skolan.

Biljett för hemresan är giltig i samma zon som elevens läsårskort.

Elevresekort

Har du frågor om Elevresekortet hänvisar vi vänligen till www.grkom.se/elevresor eller ring Västtrafiks kundservice på telefonnummer 0771-41 43 00.

Skolbiljett för läsår

 • Läsårsbiljetten är giltig på höstterminen från 10 augusti - 23 december och på vårterminen från 7 januari - 18 juni.
 • Läsårsbiljetten är även giltigt läsårets första veckor från 10 augusti - 15 september.
 • Läsårsbiljetten är aktiv under höstlov, sportlov och påsklov.

Läsåret

 • Du kan lägga en beställning inför kommande läsår från och med 15 maj.
 • Du har till och med den 31 maj att lägga en beställning på innevarande läsår.

Leveranstider

 • Beställningar som görs under perioden 20 maj – 31 maj har cirka en veckas produktionstid.
 • Beställningar som görs mellan 1 juni – 31 juli har cirka två veckors produktionstid.
 • Beställningar som görs övriga datum produceras löpande inom cirka en vecka.

Fakturering

 • Läsåret delas in i nio månader och ni faktureras från september – maj.
 • I juni faktureras endast tilläggsbeställningar från föregående månad.
Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies