Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Sortiment och giltighet

 • Skolbiljett för läsår  
 • Skolbiljett för läsår Extra
 • Skolbiljett för läsår Mini
 • Skolkort Fritid

 Skolbiljett för läsår

 • Med en Skolbiljett för läsår kan eleven resa helgfria vardagar mellan klockan 04-19.
 • Vilken zon Skolbiljett för läsår är giltig i står tryckt på kortets framsida.
 • Skolbiljett för läsår är giltig på höstterminen från 10 augusti – 23 december och på vårterminen från 7 januari – 18 juni.
 • Skolbiljett för läsår är även giltigt läsårets första veckor från 10 augusti – 15 september i väntan på det nya läsårskortet.
 • Skolbiljett för läsår är aktiv under höstlov, sportlov och påsklov.
 • Biljetten gäller inte vid delbetalning för resa med SJ eller Vy.
 • En elev kan inte heller resa med Öresundståg på en skolbiljett som endast är giltig inom zon B, se Västtrafiks biljetter hos andra tågbolag i Prishandboken.
 • För resor med fordon som inte har våra kortläsare behöver giltighetsbevis kunna visas upp. Ett giltighetsbevis går att få hos ett försäljningsombud eller Västtrafikbutik

Skolbiljett för läsår Extra

 • Med en Skolbiljett Extra kan eleven resa inom den giltiga zonen men även till ett angränsande län mellan klockan 04-19.
 • Skolbiljett Extra är giltig i en eller flera zoner plus ett angränsande län.
 • För resor med fordon som inte har våra kortläsare behöver giltighetsbevis kunna visas upp. Ett giltighetsbevis går att få hos ett försäljningsombud eller Västtrafikbutik.

Skolbiljett för läsår Mini

 • Skolbiljett Mini gäller helgfria vardagar mellan klockan 04-19 perioden 10 augusti – 23 december samt 7 januari – 18 juni.
 • Skolbiljett för läsår Mini är även giltigt läsårets första veckor från 10 augusti – 15 september i väntan på den nya läsårsbiljetten.
 • Skolbiljett för läsår Mini är aktiv under höstlov, sportlov och påsklov.
 • Skolbiljett Mini gäller för resor inom tätorterna Borås, Trollhättan/Vänersborg, Skövde eller Uddevalla.
 • För resor med fordon som inte har våra kortläsare behöver giltighetsbevis kunna visas upp. Ett giltighetsbevis går att få hos ett försäljningsombud eller Västtrafikbutik.

Skolkort Fritid

Det finns fem olika Skolkort Fritid som eleven kan resa på när det ordinarie läsårskortet inte är giltigt:

 • Zon ABC Fritid 1 läsår vardag 19-22 (Giltig på höst-, sport- och påsklov)
 • Zon ABC Fritid 1 läsår vardag 14-24 (Giltig på höst-, sport- och påsklov)
 • Zon ABC Fritid 1 läsår vardag 14-24 + helg 00-24 (Giltig på höst-, sport- och påsklov)
 • Zon ABC Fritid 1 läsår vardag 14-24 + helg/lov 00-24  (Giltig på höst-, påsk- och jullov samt sport- och sommarlov)
 • Zon ABC Fritid jul-/sommarlov 00-24 (Giltig på jul- och sommarlov)
 • Skolkort Fritid är giltiga i zon ABC samt Koster.
 • Biljetten gäller inte som delbetalning för resa med SJ eller Vy.
 • För resor med fordon som inte har våra kortläsare behöver giltighetsbevis kunna visas upp. Ett giltighetsbevis går att få hos ett försäljningsombud eller Västtrafikbutik

 • Skolbiljett vid läsårsstart
 • Tillfälligt skolkort 7 och 12 dagar
 • Biljett för hemresa
 • Skolkort 7 dagar praktikkort

Skolbiljett vid läsårsstart

 • Med en Skolbiljett vid läsårsstart kan eleven resa under de första veckorna på terminen i väntan på den nya skolbiljetten för läsår. Kortet kräver inte skolans stämpel för att vara giltigt men kortet ska vara ifyllt på baksidan.
 • Eleven kan resa helgfria vardagar mellan klockan 04-19 mellan perioden 10 augusti – 15 september.
 • Med en Skolbiljett vid läsårsstart kan eleven som börjar första året på gymnasiet och inte har ett giltigt skolkort från föregående läsår resa.
 • Kortet är inte årsbundet utan går att spara till samma period nästkommande läsår.
 • Skolbiljett vid läsårsstart är giltig i zon ABC.
 • Biljetten gäller inte som delbetalning för resa med SJ eller Vy.

Tillfälligt skolkort 7 och 12 dagar

 • Med ett Tillfälligt skolkort kan eleven resa till och från skolan i väntan på ett nytt läsårskort om det tidigare skolkortet har ersatts i Skolportalen. Kortet kräver skolans stämpel för att vara giltigt.
 • Eleven kan resa helgfria vardagar mellan klockan 04-19.
 • Eleven ska vid utdelning av den nya Skolbiljett för läsår ge tillbaka det tillfälliga färdbeviset.
 • Tillfälligt skolkort är giltig i samma zon som elevens Skolbiljett vid läsårsstart.
 • Det tillfälliga kortet behöver en stämpel från skolan för att vara giltigt.

Biljett för hemresa

 • Med en Biljett för hemresan kan eleven som går i grundskolan resa hem från skolan om eleven har glömt sin biljett. Kortet motsvarar en enkelbiljett.
 • Eleven kan resa helgfria vardagar mellan klockan 04-19.
 • Om eleven går i gymnasiet ansvarar eleven själv för att ha ett giltigt färdbevis vid resa till och från skolan.
 • Biljett för hemresan är giltig i samma zon som elevens Skolbiljett vid läsårsstart.
 • Kortet behöver en stämpel från skolan för att vara giltigt.

Skolkort 7 dagar praktikkort

 • Med ett skolkort 7 dagar praktikkort kan eleven resa till sin praktikplats eller sitt studiebesök.
 • Eleven kan resa dygnet runt i sju dagar oavsett om det är helg eller vardag under hela året. 
 • Kortet har ett flexibelt startdatum och är giltigt i sju dagar.
 • Kortet är inte läsårsbundet och kan användas vid nästa läsår. Sista aktiveringsdag står på kortets baksida.
 • Skolkort 7 dagar är giltigt i zon ABC samt för resor i våra grannlän (Østfold, Värmland, Örebro, Jönköping och Halland).
 • Skolkort 7 dagar är giltigt på Öresundståg.
 • För resor med fordon som inte har våra kortläsare behöver giltighetsbevis kunna visas upp. Ett giltighetsbevis går att få hos ett försäljningsombud eller Västtrafikbutik.

Åldersgräns

Med en aktiv Skolbiljett för läsår kan eleven resa vårterminen ut det år eleven fyller 20 år. Undantag görs till elever som går i Anpassad gymnasieskola som kan resa på en aktiv Skolbiljett för läsår vårterminen ut det år eleven fyller 21 år. Obs! Även en elev yngre än 7 år som åker utan vuxet sällskap behöver ett skolkort.

Rutin för om elev glömt sitt skolkort:

 • Grundskoleelev som glömt sitt skolkort hemma ska kostnadsfritt ändå få åka med till skolan. Eleven ska uppmanas att kontakta skolans expedition eller läraren för att få en biljett för sin hemresa.
 • Gymnasieelev måste alltid betala sin resa själv.
 • Med en Biljett för hemresan kan eleven som går i grundskolan resa hem från skolan om eleven har glömt sin biljett. Kortet motsvarar en enkelbiljett.
 • Om eleven går i gymnasiet ansvarar eleven själv för att ha ett giltigt färdbevis vid resa till och från skolan.
 • Biljett för hemresan är giltig i samma zon som elevens Skolbiljett vid läsårsstart. Kortet behöver en stämpel från skolan för att vara giltigt och kortet är giltigt  helgfria vardagar mellan klockan 04-19.

Beställning och leverans

Till och med 31 maj kan du lägga nybeställningar på skolkort på innevarande läsår. Från den 15 maj kan du lägga beställningar inför kommande läsår i Skolportalen.

Sök resan i vår reseplanerare för att veta vilket skolkort som är giltigt för elevens resa. Reseplaneraren hittar du på vår hemsida www.vasttrafik.se.

Anonyma kort
Det är du som bestämmer vilken information som ska tryckas på kortet. Den enda informationen som Västtrafik kräver är vilken biljettyp (zon) eleven ska ha. Om du lämnar kortet utan information är kortet anonymt. Anonyma kort är ok vid en eventuell biljettkontroll.

 • Skolkorten har en produktionstid på ungefär 6 arbetsdagar.
 • Undantag vid beställningar över 5000 kort då det är en produktionstid på 11 arbetsdagar.
 • Observera att postens leveranstid tillkommer.
 • Under sommaren är produktionstiderna längre på grund av semestertider och att fler beställningar ska produceras inför kommande läsår.

Skolbiljett för läsår kan levereras till skolan/kommunen eller direkt hem till eleven.
Vid leverans till skolan eller kommunen skickas beställningar som innehåller färre än elva skolkort med post och beställningar som innehåller fler än elva skolkort levereras med företagspaket.

För leverans direkt hem till eleven måste organisationsansvarig tacka ja till direktutskick på respektive enhet.

Val av leverans sker på varje enskild beställning.

Produkter från vårt övriga skolkortssortiment levereras till skolan eller kommunen.

Fakturering och hantering

 • Västtrafik fakturerar månadsvis för att minska behovet att korrigera kostnader i efterhand.
 • En faktura skickas ut månadsvis och läsåret delas in i nio månader.
 • Den första fakturan skickas ut i början av september och avser aktiva Skolbiljett för läsår för september.
 • På fakturering oktober-maj tillkommer tilläggsbeställningar från föregående månad utöver aktiva skolkort för innevarande månad.
 • I juni faktureras endast tilläggsbeställningar för föregående månad.

Du hittar aktuella läsårspriser och artikelnummer i Skolportalen. Om du saknar behörighet till Skolportalen kan du kontakta kundservice för skolbiljetter för att få hjälp. Du når kundservice för skolbiljetter på telefon 010- 173 30 03 eller via mejl skolportalen@vasttrafik.se

Vid utdelning av skolkort

Guiden till ditt skolkort (pdf) är en guide som kan skrivas ut och ge till eleven.

Skolkortet är personlig och får inte lånas ut. Det är bra om elevens namn står skrivet på kortets baksida vid en eventuell biljettkontroll.

Aktiva skolkort

Du kan hitta och administrera aktiva skolkort på startsidan i Skolportalen under Elever och kort. Tänk på att gå in på den enhet och det läsår där beställningen gjordes för att hitta rätt kort.

Avsluta skolkort

Skolportalen avslutas aktiva läsårskort:

Du hittar funktionen att avsluta läsårskort redan på startsidan.

Genom att välja knappen Avsluta under Hantera befintliga biljetter kan du skriva in kortnumret på 15 siffror och välja att avsluta önskat kort.

Alternativt:

Du kan söka efter kortet under Elever och trycka på förstoringsglaset under Hantera.

Välja Kort och biljetter.

Välja att avsluta önskat kort genom att klicka på papperskorgen.

När du avslutar ett läsårskort spärras samtliga produkter som finns på kortet. Exempelvis, om det finns en läsårsbiljett och en fritidsladdning på kortet spärras båda produkterna när du väljer att avsluta kortet.

Ersätta skolbiljett

Skolportalen kan du enkelt spärra och ersätta ett läsårskort:

Du hittar funktionen att ersätta läsårskort redan på startsidan.

Genom att välja knappen Ersätta under Hantera befintliga biljetter kan du skriva in kortnumret på 15 siffror och välja att spärra och ersätta önskat kort.

Alternativt:

Du kan söka efter kortet under Elever och kort.

Trycka på förstoringsglaset under Hantera.

Välja Kort och biljetter

Välja att ersätta önskat kort genom att klicka på pilarna.

När du ersätter ett kort har du tre alternativ att välja mellan:

Defekt skolkort

Ett defekt skolkort är ett kort som har varit trasigt från produktion och har aldrig gått att stämpla. Det kostar ingenting att ersätta ett defekt skolkort. När du ersätter ett defekt skolkort skickas ett Tillfälligt skolkort med utan extra kostnad till den enhet som står som mottagare i Skolportalen.

Borttappat eller stulet skolkort

Ett borttappat eller stulet skolkort har kommit bort efter att eleven har mottagit kortet. Det kostar 60 kronor att ersätta ett borttappat eller stulet skolkort.

Trasigt skolkort

Ett trasigt skolkort är ett kort som är skadat efter att eleven har mottagit kortet. Det kostar 60 kronor att ersätta ett trasigt skolkort.

Borttappat eller stulet skolkort

Eleven tar kontakt med skolan om eleven har tappat eller fått sitt skolkort stulet. Eleven kan få ett Tillfälligt skolkort giltig i sju eller tolv dagar i väntan på ett nytt skolkort. Det är skolan eller kommunen som tillhandhåller Tillfälliga skolkort.

Om en elev som går grundskolan har tappat eller fått sitt skolkort stulet får eleven resa första turen till skolan utan giltigt färdbevis. Om en elev som går i gymnasiet har tappat eller fått sitt skolkort stulet är eleven själv skyldig att betala sin resa till och från skolan.

Trasigt skolkort

Eleven tar kontakt med skolan om elevens skolkort inte fungerar. Eleven kan få ett Tillfälligt skolkort giltig i sju eller tolv dagar i väntan på ett nytt skolkort. Det är skolan eller kommunen som tillhandhåller Tillfälligt skolkort.

Om en elev som går grundskolan har ett trasigt skolkort får eleven resa första turen till skolan utan giltigt färdbevis. Om en elev som går i gymnasiet har ett trasigt skolkort är eleven själv skyldig att betala sin resa till och från skolan.

Glömt skolkortet

Om en elev som går i grundskolan har glömt sitt skolkort hemma får eleven resa första turen till skolan utan giltigt färdbevis. Eleven tar kontakt med skolan om eleven har glömt kortet hemma och får en enkelbiljett för hemresan.

Om en elev som går i gymnasiet har glömt sitt skolkort hemma är eleven skyldig att själv betala sin resa till och från skolan.

Överblivna skolkort

Överblivna läsårskort från tidigare läsår återvinns i plaståtervinningen.

Skolbiljett för läsår

 • Läsårsbiljetten är giltig på höstterminen från 10 augusti – 23 december och på vårterminen från 7 januari – 18 juni.
 • Läsårsbiljetten är även giltigt läsårets första veckor från 10 augusti – 15 september.
 • Läsårsbiljetten är aktiv under höstlov, sportlov och påsklov.

Läsåret

 • Du kan lägga en beställning inför kommande läsår från och med 15 maj.
 • Du har till och med den 31 maj att lägga en beställning på innevarande läsår.

Fakturering

 • Läsåret delas in i nio månader och ni faktureras från september – maj.
 • I juni faktureras endast tilläggsbeställningar från föregående månad.