Nyheter i Skolportalen

Lanseringen är bara början

I april kommer den nya och tekniskt förbättrade lösningen för hantering av skolkort: Skolportalen. Den kommer att förenkla för användarna och även göra det möjligt att vidareutveckla och förbättra utifrån användarnas behov i framtiden.

Läs mer om lanseringen...

Ny faktureringsprocess i Skolportalen

Från och med det nya läsåret 2020-2021 kommer vi gå över till månadsfakturering vilket vi hoppas kommer underlätta för er genom att minska behovet att justera kostnader i efterhand.

Så här kommer faktureringen fungera...

Nya zonfördelningens påverkan på skolbiljetterna

I november kommer Västtrafik att gå från dagens drygt 70 zoner till tre. Här finner du information om hur det påverkar skolbiljetterna.

Läs mer om den nya zonindelningen...

 

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies