Så jobbar vi med att göra hållbart resande attraktivt

Vi jobbar för att underlätta för människor att testa nya sätt att resa som gör att de inte behöver använda bilen lika mycket. Förutom att erbjuda attraktiv kollektivtrafik kan det handla om att till exempel kombinera cykel och kollektivtrafik eller att underlätta för cykel som resealternativ.

Vi sprider kunskap om hållbart resande

  • Vi stöttar kommuner och organisationer i deras arbete med hållbart resande.
  • Vi arbetar med att påverka beslutsfattare i samhällsfrågor på kommunal, regional och nationell nivå.
  • Vi erbjuder kommuner i Västsverige delaktighet i projekt som samordnas regionalt och genomförs lokalt.
  • Vi erbjuder kommuner i Västsverige delaktighet i ett nätverk för hållbart resande. Nätverket träffas för kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte fem gånger per år.

Aktuella projekt för ökat hållbart resande

  • Vintercyklist: Projekt för att öka cyklingen vintertid. Deltagare får stöd i form av dubbdäck.
  • Testcyklist: Deltagare testar att pendla med elcykel eller vikcykel till jobbet i projekten BussOhoj och Elcyklist. 
  • På Egna Ben: Utmaning för barn i årskurs 4-6 som handlar om att ta sig till skolan genom att cykla, gå eller åka kollektivt.
  • Cykelvänlig arbetsplats: Projekt och tävling för arbetsgivare som går ut på att skapa en cykelvänlig arbetsplats.
  • En ren vana: Initiativ som stöttar företag att hjälpa sina medarbetare att resa mer hållbart till och från jobbet och i tjänsten.

Alla projekt på vgregion.se

En del av det regionala trafikförsörjningsprogrammet

Västra Götalandsregionen har fyra måldokument som anger mål och beskriver inriktningen för att uppfylla den gemensamma visionen: Det goda livet. Vårt arbete är en del av att genomföra och uppfylla målen i regionalt trafikförsörjningsprogram.

Regionalt trafikförsörjningsprogram på vgregion.se

Frågor och svar om hållbara resor

Utöver att erbjuda attraktiv kollektivtrafik ser vi stora samhällsvinster i att arbeta för hållbart resande i ett bredare perspektiv, med minskad miljöpåverkan som följd.

Att gå och cykla är bra för miljö och samhälle och även ett snabbt och smidigt alternativ för många resor. Det är dessutom bra för hälsan och kan minska risken för sjukdomar.

Att resa hållbart är att resa ansvarsfullt, att vi tillsammans tar ansvar för den miljö vi lever i. Kollektivtrafik, cykel och gång är exempel på hållbara sätt att förflytta sig där klimatavtrycket är minimalt. Om fler väljer att ställa bilen hemma när det är möjligt skulle det ha stor betydelse för miljön, men även för framkomligheten i staden och för människors hälsa.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies