Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Nu elektrifierar vi Västsverige

Till år 2030 ska all stadsbusstrafik inom Västtrafik vara elektrifierad. Vi har redan kommit långt i omställningen och är ledande i utvecklingen när det gäller elektrifierad trafik. Västtrafik har sedan 2020 flest elbussar i Norden.

Därför elektrifierar vi

För att göra det hållbara resandet ännu mer hållbart och nå Västtrafiks högt uppsatta klimatmål elektrifierar vi nu vår trafik. Genom en storskalig elektrifiering av kollektivtrafiken kan vi nå vårt mål om 90 procents reducering av koldioxidutsläppen till 2035.

Moderna, attraktiva och elektriska fordon gör också att fler väljer att resa hållbart tillsammans med oss.

En elektrifierad stadsbusstrafik gör också att bullret och utsläppen minskar. Med bättre luft och mindre oljud kan vi bygga framtidens attraktiva och hållbara städer.

Här kör vi elbussar

 

Under 2019 rullade Västtrafik ut 60 elbussar på flera orter i Västsverige. Sedan dess har det rullat ut hundratals elbussar runtom i regionen. Innan 2030 väntas all vår stadsbusstrafik vara elektrifierad.

2024

 • Kungälv: All tätortstrafik får elbussar i juni. Totalt 7 elbussar. 

2023

 • Stenungsund: All tätortstrafik får elbussar i augusti. Totalt 4 elbussar. 
 • Trollhättan: All stadstrafik får elbussar i december. Totalt 32 elbussar. 
 • Vänersborg: All stadstrafik får elbussar i december.  Totalt 15 elbussar. 
 • Göteborg: 63 elbussar börjar köra i stombusstrafiken och stadstrafik i centrum nordväst från juni. 
 • Göteborg/Mölndal: 42 elbussar börjar köra i flextrafiken. 

2022

 • Göteborg: 80 elbussar började köra i stombusstrafiken och i centrum nordväst från juni. 
 • Mölnlycke: All tätortstrafik elektrifierades. Elbussar började köra på linjerna 1,2 och 3.

2021

 • Öckerö: 6 elbussar började köra på linje 1, 2 och 3 i februari.

2020

 • Kungsbacka: 3 elbussar började köra i juni.
 • Göteborg: Elbussar i området Göteborg sydväst och på linje 58 från december.
 • Partille: All stadstrafik fick elbussar i december.
 • Mölndal: All stadstrafik fick elbussar i december.

2019

 • Ale: 5 elbussar kör på linje 402, 403, 404 och 411 sedan 2019.
 • Borås: 10 elbussar kör på linje 2 sedan sommaren 2019.
 • Göteborg: 30 elbussar kör på linje 59, 60 och 62 sedan hösten 2019.
 • Lidköping: Hela stadstrafiken är elektrifierad sedan sommaren 2019. Totalt 11 bussar på linjerna 1, 2 och 9.
 • Uddevalla: 4 elbussar kör på linje 1 och 4 sedan sommaren 2019.

Elfärjor

Under november 2019 började Västtrafiks första elhybridfärja Elvy köra över Göta älv. Färjan, som kör på linje 286 mellan Stenpiren och Lindholmen, kan köra på el i cirka fyra timmar. När batteriet tagit slut kan det laddas under drift eller med el vid kaj.

Batteridriften i färjan minskar utsläppen av koldioxid, kväveoxider och partiklar med en tredjedel. Med den nya tekniken beräknas bränslebesparingen bli upp till 45 procent.

Under 2022 började ytterligare en elhybridfärja, Eloise, att köra över Göta Älv.

Även båttrafiken på linje 847 mellan Lysekil och Skaftö kommer att börja köras med elfärja under 2024.

Bild på elbussar ovanifrån

Elbussarnas hållbarhet

Västtrafik storsatsar på att elektrifiera sin trafik för att på sätt minska utsläppen och bullret.

En elbuss sparar ungefär 80 procent energi jämfört med en vanlig dieselbuss. Dessutom är de helt fria från utsläpp och minskar bullernivåerna rejält, vilket är en fördel för både resenärerna, förarna och de som bor i staden.

Frågan om batteriernas tillverkning är ofta aktuell när det gäller elfordon. Det går visserligen åt naturresurser att tillverka ett batteri men miljöbelastningen kompenseras med mindre utsläpp under bussens livslängd. Batteritillverkningens miljöpåverkan skiljer sig också åt beroende på batteriets sammansättning och leverantör, som bestäms av busstillverkarna.

För att kunna påverka ytterligare i den här frågan och få mer hållbara leveranskedjor har Västtrafik varit med och grundat ETI Sweden (Ethical Trading Initiativ Sweden). Fokus i organisationens arbete är mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter samt miljö och klimat. Vi samarbetar också nära våra kollegor på Skånetrafiken och SL för att ställa gemensamma krav i våra upphandlingar.

ETI Sweden (Ethical Trading Initiativ Sweden)

Bakgrund

Kollektivtrafiken har varit elektrisk längre än vad många tror. Göteborgs spårvagnar har varit elektriska sedan 1902 och under årens lopp har det även rullat trådbussar många håll.

Satsningen på elektrifiering som Västtrafik nu gör bygger på viktiga erfarenheter från test- och demoarenan ElectriCity. Sedan 2015 har vi kört elbussar på linje 16 och 55 i Göteborg, i ett samarbete mellan akademi, näringsliv och det offentliga.

Läs mer på ElectriCitys hemsida