Styrelsemöten 2022

Styrelsemöten 2021

NR 00.0 Flista VT styrelse 26 februari 2021 (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 07.1 Snabbrapport december 2020 (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 07.2 Ekonomiskt utfall för verksamhetsåret 2020 (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 07.5 Hållbarhetsredovisning 2020 (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 07.6 Årsredovisning för verksamhetsåret 2020 (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 07.9 Uppföljning styrelsebeslut 2020 (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 08.1 Uppföljning internkontrollplan 2020 (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 08.2 Trafikhändelserapport 2020 (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 09.2 Snabbrapport januari 2021 (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 09.3 Prognos 1 - 2021 (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 10. 2 Kontaktlös betalning ombord - Tap and go (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 12.4 Sverigeförhandlingen_Brunnsbo - Linné_val av älvförbindelse (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 12.5 Utbyggd tågdepå Falköping (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 12.6 Genomförandeplanering tågdepå Sandbäck (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 13.1 Fordonsutrustning etablering 2022 (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 13.2 Installation brandsläckningssystem Itino tågfordon (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 14 Inkomna skrivelser till styrelsen (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 12.2.1 Upphandling trafik 2023 - FÖRSTUDIE DALSLAND (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 12.2.2 Upphandling trafik 2023 - FÖRSTUDIE FLEXLINJETRAFIK GÖTEBORG OCH MÖLNDAL (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 12.2.3 Upphandling trafik 2023 - FÖRSTUDIE HISINGEN OCH EXPRESSER (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 12.2.4 Upphandling trafik 2023 - FÖRSTUDIE ÖCKERÖ (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 12.2.5 Upphandling trafik 2023 - FÖRSTUDIE STENUNGSUND (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 12.2.6 Upphandling trafik 2023 - FÖRSTUDIE KUNGÄLV (pd, öppnas i nytt fönster)

NR 00.0 Flista VT styr 30 juni - 1 juli 2021 (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 08.1 Snabbrapport maj 2021 (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 08.5 Kompetensförsörjning (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 09.3 Flexbiljett (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 09.4 Kontaktlösa biljettköp (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 11.1 Trafikplan 2022 (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 11.2 Kollektivtrafikplan Uddevalla (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 11.4 Objektsgenomförandeavtal Citybuss BRT Backastråket (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 11.5 Komplettering Upphandlingsplan 2021 - 2022 (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 11.6 Rekommendation allmän trafikplikt Trafik 2023 Hisingen och Expressbusstrafik (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 11.7 Rekommendation allmän trafikplikt_Trafik 2023 DKS  (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 11.8 Rekommendation allmän trafikplikt Båt 2023 Öckerö (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 11.9 Rekommendation allmän trafikplikt Flex 2023 Göteborg Mölndal (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 12.1 Genomförandebeslut bussdepå Radiomasten (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 12.2 Investering depå Ringön (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 12.3 Fordonsspecifik verkstadsutrustning för spårvagn M33 (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 12.4 Investering förarassistanssystem spårvagn M32 (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 12.5 Investering uppgradering ERTMS-system till tågfordon Regina (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 12.6 Etablering fordonsutrustning 2022 (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 12.7 Utökning maskinell visering 2021 (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 13 Inkomna skrivelser till styrelsen (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 14.1 Yttrande avseende motion gällande tidskluven biljett i kollektivtrafiken (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 14.2 Yttrande avseende motion gällande flexibelt dagperiodkort på Västtrafik (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 15.2 Kust till Kust AB - likvidering av bolag (pdf, öppnas i nytt fönster)

Styrelsemöten 2020

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies