Styrelsemöten 2021

NR 00.0 Flista VT styrelse 26 februari 2021 (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 07.1 Snabbrapport december 2020 (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 07.2 Ekonomiskt utfall för verksamhetsåret 2020 (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 07.5 Hållbarhetsredovisning 2020 (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 07.6 Årsredovisning för verksamhetsåret 2020 (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 07.9 Uppföljning styrelsebeslut 2020 (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 08.1 Uppföljning internkontrollplan 2020 (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 08.2 Trafikhändelserapport 2020 (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 09.2 Snabbrapport januari 2021 (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 09.3 Prognos 1 - 2021 (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 10. 2 Kontaktlös betalning ombord - Tap and go (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 12.4 Sverigeförhandlingen_Brunnsbo - Linné_val av älvförbindelse (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 12.5 Utbyggd tågdepå Falköping (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 12.6 Genomförandeplanering tågdepå Sandbäck (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 13.1 Fordonsutrustning etablering 2022 (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 13.2 Installation brandsläckningssystem Itino tågfordon (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 14 Inkomna skrivelser till styrelsen (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 12.2.1 Upphandling trafik 2023 - FÖRSTUDIE DALSLAND (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 12.2.2 Upphandling trafik 2023 - FÖRSTUDIE FLEXLINJETRAFIK GÖTEBORG OCH MÖLNDAL (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 12.2.3 Upphandling trafik 2023 - FÖRSTUDIE HISINGEN OCH EXPRESSER (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 12.2.4 Upphandling trafik 2023 - FÖRSTUDIE ÖCKERÖ (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 12.2.5 Upphandling trafik 2023 - FÖRSTUDIE STENUNGSUND (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 12.2.6 Upphandling trafik 2023 - FÖRSTUDIE KUNGÄLV (pd, öppnas i nytt fönster)

Styrelsemöten 2020

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies