Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Styrelsemöten 2024

Styrelsemöten 2023

Styrelsemöten 2022

Styrelsemöten 2021

NR 00.0 Flista VT styrelse 26 februari 2021 (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 07.1 Snabbrapport december 2020 (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 07.2 Ekonomiskt utfall för verksamhetsåret 2020 (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 07.5 Hållbarhetsredovisning 2020 (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 07.6 Årsredovisning för verksamhetsåret 2020 (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 07.9 Uppföljning styrelsebeslut 2020 (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 08.1 Uppföljning internkontrollplan 2020 (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 08.2 Trafikhändelserapport 2020 (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 09.2 Snabbrapport januari 2021 (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 09.3 Prognos 1 - 2021 (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 10. 2 Kontaktlös betalning ombord - Tap and go (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 12.4 Sverigeförhandlingen_Brunnsbo - Linné_val av älvförbindelse (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 12.5 Utbyggd tågdepå Falköping (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 12.6 Genomförandeplanering tågdepå Sandbäck (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 13.1 Fordonsutrustning etablering 2022 (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 13.2 Installation brandsläckningssystem Itino tågfordon (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 14 Inkomna skrivelser till styrelsen (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 12.2.1 Upphandling trafik 2023 - FÖRSTUDIE DALSLAND (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 12.2.2 Upphandling trafik 2023 - FÖRSTUDIE FLEXLINJETRAFIK GÖTEBORG OCH MÖLNDAL (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 12.2.3 Upphandling trafik 2023 - FÖRSTUDIE HISINGEN OCH EXPRESSER (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 12.2.4 Upphandling trafik 2023 - FÖRSTUDIE ÖCKERÖ (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 12.2.5 Upphandling trafik 2023 - FÖRSTUDIE STENUNGSUND (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 12.2.6 Upphandling trafik 2023 - FÖRSTUDIE KUNGÄLV (pd, öppnas i nytt fönster)

NR 00.0 Flista VT styr 30 juni - 1 juli 2021 (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 08.1 Snabbrapport maj 2021 (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 08.5 Kompetensförsörjning (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 09.3 Flexbiljett (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 09.4 Kontaktlösa biljettköp (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 11.1 Trafikplan 2022 (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 11.2 Kollektivtrafikplan Uddevalla (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 11.4 Objektsgenomförandeavtal Citybuss BRT Backastråket (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 11.5 Komplettering Upphandlingsplan 2021 - 2022 (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 11.6 Rekommendation allmän trafikplikt Trafik 2023 Hisingen och Expressbusstrafik (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 11.7 Rekommendation allmän trafikplikt_Trafik 2023 DKS  (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 11.8 Rekommendation allmän trafikplikt Båt 2023 Öckerö (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 11.9 Rekommendation allmän trafikplikt Flex 2023 Göteborg Mölndal (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 12.1 Genomförandebeslut bussdepå Radiomasten (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 12.2 Investering depå Ringön (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 12.3 Fordonsspecifik verkstadsutrustning för spårvagn M33 (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 12.4 Investering förarassistanssystem spårvagn M32 (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 12.5 Investering uppgradering ERTMS-system till tågfordon Regina (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 12.6 Etablering fordonsutrustning 2022 (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 12.7 Utökning maskinell visering 2021 (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 13 Inkomna skrivelser till styrelsen (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 14.1 Yttrande avseende motion gällande tidskluven biljett i kollektivtrafiken (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 14.2 Yttrande avseende motion gällande flexibelt dagperiodkort på Västtrafik (pdf, öppnas i nytt fönster)

NR 15.2 Kust till Kust AB - likvidering av bolag (pdf, öppnas i nytt fönster)

Styrelsemöten 2020