Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Zon A

Säve Kvarn dras in. Du kan istället resa från hållplats Sävedal eller Säve station. Anledningen till att hållplatsen dras in är att det har byggts en rondell vid Säve station där bussen kommer att vända.

Linjen får fler turer. Mitt på dagen kör linjen var 20:e minut istället för var 30:e minut. På eftermiddagen kör linjen var 10:e minut och på kvällarna var 20:e minut hela vägen fram till klockan 21:00, även på helgen.

På tidig morgon och eftermiddag får linjen fler turer och kör då var 10:e minut. Nya turer från Partille Centrum klockan 06:37, 06:57, 08:17 och 08:37. Nya turer från Heden till Partille Centrum klockan 13:46, 14:06, 14:26 och 14:46.

Linje 759 kör inte till hållplats GoCo. Både linje 25 och 758 kör mellan Mölndal Resecentrum och GoCo.

Linjerna 751, 753, 757, 759 och 760 får fler turer med passning till Västtågen Göteborg-Kungsbacka tågen både på morgon och eftermiddag. Sök din resa i appen Västtrafik To Go för att se dina nya turer.

Zon B

Linjen körs med nya elbussar och får fler turer i rusningstid på vardagar och kör då var 15:e minut. Linjen börjar köra i området Björkås i Ytterby under dagtid på vardagar. 

Linjen kommer inte längre att köra via Rollsbo industriområde eller Björkås i Ytterby. Hållplatserna Möbelhuset, Bulten och Rollsboskolan dras in.

Linjen får ny tidtabell och på vardagar kör linjen en gång i timmen och kvällstid på vardagar slutar linjen att köra klockan 20:00. Förändringen görs för att anpassa utbudet efter när flest reser.

Linjen kommer att starta en timme senare på morgonen på vardagar och kvällstrafiken kommer att tas bort. På helgerna kommer det vara färre turer som kör på linjen. Förändringen görs för att anpassa utbudet efter hur resandet ser ut.

I rusningstid förlängs linjen från Kornhalls färja via vägfärjan till Kärna bussterminal. Linjen får fler turer mellan Säve station och Kärna bussterminal. Linjen ersätter dagens linje 320 på sträckan Hjalmar Brantingsplatsen-Kärna bussterminal.

Marstrand express görs om till en ny linje som heter 302 och körs med längre bussar som gör att fler resenärer får plats. Linje 302 blir en lokal linje inom Kungälvs kommun och kommer därför inte köra till Göteborg. Samtliga turer kör via Ytterby station och har passning till tåget. Linjen kör var 30:e minut i rusningstid på vardagar och en gång i timmen på kvällar och helger.

Förändringen görs för att avlasta centrala Göteborg från busstrafik, där situationen är hårt ansträngd.

Hållplats Vävra Transformator dras in på grund av att det är få som reser därifrån. Du kan istället resa från hållplatserna Vävra Korsväg eller Lökeberg.

Linjen får ny tidtabell med fler turer på helgerna. Linjen kommer köras med längre bussar som gör att fler resenärer får plats.

Hållplats Kärna Östra läge B dras tillsvidare in då hållplatsen är för kort för de nya ledbussarna. Du kan istället resa från hållplatserna Kärnavägen eller Stora skår.

Linjen dras in. Vi hänvisar istället till linje 303, närtrafik eller den öppna skoltrafiken.

Linje 305 är en ny linje som ersätter dagens linje 320 på sträckan Tjuvkil-Kärna. Linjen har passning vid Kärna bussterminal till nya linje 137 som fortsätter in till Hjalmar Brantingsplatsen.

Nya linje 307 kör mellan Diseröd och Kareby och ersätter på sträckan där linje 308 tidigare kört.

Linjen får ny körväg mellan Diseröd och Kungälv via Romelandavägen. Tillsammans med linje 422 (Lilla Edet-Kungälv) kör trafiken var 30:e minut i rusningstid. Sträckan mellan Diseröd och Kareby ersätts med nya linje 307.

Linjen dras in. Hållplatserna Möbelhuset, Bulten och Rollsboskolan dras in. Res istället till/från Rollsbo industriområde med linje 319 från Kungälvs resecentrum.

Linjen får ny tidtabell med fler turer under sommaren.

Linjen kör via Rollsbo och Munkegärde. Linjen kör var 30:e minut i rusningstid på vardagar. Övriga tider kör linjen var 60:e minut. Linjen kör med längre bussar som gör att fler resenärer får plats.

Granatvägen blir en ny hållplats för linjen tills den nya busstationen är färdigbyggd.

Linjen dras in. Res istället med linje 137 som kör mellan Kärna och Hjalmar Brantingsplatsen eller med nya linje 305 mellan Tjuvkil och Kärna.

Linjen blir anropstyrd och måste förbeställas på telefon 0771-91 90 90.

Linjen får nya turer under sommaren mellan Älvängens resecentrum och Himlaskolan under sommaren. Det blir en tur från Älvängen klockan 08:47 och en tur klockan 14:37 till Himlaskolan och tillbaka. Turerna har anslutning med linje 420 till och från Lilla Edet. 

Linje 759 kör inte till hållplats GoCo. Både linje 25 och 758 kör mellan Mölndal Resecentrum och GoCo.

Linjerna 751, 753, 757, 759 och 760 får fler turer med passning till Västtågen Göteborg-Kungsbacka tågen både på morgon och eftermiddag. Sök din resa i appen Västtrafik To Go för att se dina nya turer.

Zon C

Linjen kör en gång i timmen på vardagar och helger. Förändringen beror på att vi behöver anpassa utbudet efter resandet.

Linje 66 kör en gång i timmen på helger, kvällar och under sommaren. På vardagar mellan klockan 07:00 och 09:00 samt klockan 14:00-18:00 kör linjen var 30:e minut.

Linjen kör mellan Trollhättan och Öresjö alla dagar under sommaren.

Linjen får fler turer. Mitt på dagen kör linjen var 20:e minut istället för var 30:e minut. På eftermiddagen kör linjen var 10:e minut och på kvällarna var 20:e minut hela vägen fram till klockan 21:00, även på helgen.

Tåg

Det blir en ny avgång på fredag och lördag kväll från Strömstad klockan 22:28. Samtidigt dras avgången på lördag klockan 06:40 från Strömstad station in eftersom det är få som reser då.