Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Hållplats - en attitydundersökning

I vår årliga attitydundersökning, som vi kallar för Hållplats, har vi frågat vad invånarna i Västra Götalandsregionen tänker om sitt resande, idag och i framtiden. Undersökningen är ett sätt att samlas kring frågan om hur vi tillsammans ska lyckas ställa till hållbara resor snabbare. På den här sidan samlar vi undersökningarnas rapporter.

 

Hållplats 2023 – fler vill se snabbare klimatomställning

I årets undersökning ser vi att en majoritet tycker att klimatomställningen går för långsamt. Men beteendeförändringarna som krävs för att nå klimatmålen uppfyller inte sig själva. I rapporten framgår det att många vill ha stöd och verktyg som styr oss i rätt riktning.

Samhällsekonomin påverkar resandet

Det är tydligt att den försämrade samhällsekonomin påverkar hur invånarna i Västra Götaland resonerar kring sitt resande. I rapporten uppger nästan 50 procent av de tillfrågade att de på grund av ändrade levnadsförhållanden och försämrad ekonomi åker mindre bil.

Hållplats 2023 - rapport (pdf, öppnas i nytt fönster)

Tidigare rapporter

Hållplats 2022 - rapport

 • Stark tro på att samhällets resande kommer bli mer hållbart kommande år
 • Färdsätt som bilpool, elscooter och kollektivtrafik förutspås öka
 • Färre pendlingsresor när fler jobbar på distans

Hållplats 2022 - rapport (pdf, öppnas i nytt fönster)

Hållplats 2021 - rapport

 • Starkt stöd för lagar och andra åtgärder som främjar hållbart resande
 • 62 procent tycker att arbetsgivaren ska subventionera månadskort till kollektivtrafiken
 • Andelen som tror på ökat bilresande har fördubblats sedan 2019

Hör av dig till oss om du vill ta del av rapporten i sin helhet.

Hållplats 2020 - rapport

 • Stort tapp i kollektivt resande på grund av coronapandemin
 • Stark tro på cykel och gång som transportsätt i framtiden
 • Många tror på ökat hemarbete framöver

Hör av dig till oss om du vill ta del av rapporten i sin helhet.

Hållplats 2019 - rapport

 • 60 procent av vanebilisterna vill att det ska bli lättare för kollektivtrafiken att komma fram i staden
 • 67 procent vill ha mer plats för cyklar i staden
 • 68 procent vill ha mindre biltrafik

Rapport om Hållplats 2019 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Hållplats 2018 - rapport

 • 50 procent av alla 20-25 åringar tror på ökat cyklande
 • 46 procent av de som kör bil dagligen vill att kollektivtrafik ska prioriteras i städer
 • 50 procent tycker att bilen är nödvändig för att klara av vardagen

Rapport om Hållplats 2018 (pdf, öppnas i nytt fönster)