Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Hållplats - en attitydundersökning

I vår årliga attitydundersökning, som vi kallar för Hållplats, har vi frågat vad invånarna i Västra Götalandsregionen tänker om sitt resande, idag och i framtiden. Undersökningen är ett sätt att samlas kring frågan om hur vi tillsammans ska lyckas ställa till hållbara resor snabbare. På den här sidan samlar vi undersökningarnas rapporter.

 

Hållplats 2022 - stark tro på ökat hållbart resande

I årets undersökning ser vi en stark tro på att samhällets resande kommer bli mer hållbart de kommande åren. Bilpool, elscooter och kollektivtrafik är några av de färdsätt som förutspås öka. Samtidigt är det tydligt att tron på förändringar av ens eget resande inte är lika stark.

Pandemins effekter på resandet avtar

Vi ser även att effekterna av pandemin tycks avta. Färre tror att den långsiktigt kommer påverka deras resande. Däremot tycks hemmajobbandet vara här för att stanna, vilket innebär färre pendlingsresor. Trenden med att allt fler fritidsresor sker med kollektivtrafiken håller däremot i sig.

Hållplats 2022 - rapport (pdf, öppnas i nytt fönster)

Tidigare rapporter

Hållplats 2021 - rapport

 • Starkt stöd för lagar och andra åtgärder som främjar hållbart resande
 • 62 procent tycker att arbetsgivaren ska subventionera månadskort till kollektivtrafiken
 • Andelen som tror på ökat bilresande har fördubblats sedan 2019

Hör av dig till oss om du vill ta del av rapporten i sin helhet.

Hållplats 2020 - rapport

 • Stort tapp i kollektivt resande på grund av coronapandemin
 • Stark tro på cykel och gång som transportsätt i framtiden
 • Många tror på ökat hemarbete framöver

Hör av dig till oss om du vill ta del av rapporten i sin helhet.

Hållplats 2019 - rapport

 • 60 procent av vanebilisterna vill att det ska bli lättare för kollektivtrafiken att komma fram i staden
 • 67 procent vill ha mer plats för cyklar i staden
 • 68 procent vill ha mindre biltrafik

Rapport om Hållplats 2019 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Hållplats 2018 - rapport

 • 50 procent av alla 20-25 åringar tror på ökat cyklande
 • 46 procent av de som kör bil dagligen vill att kollektivtrafik ska prioriteras i städer
 • 50 procent tycker att bilen är nödvändig för att klara av vardagen

Rapport om Hållplats 2018 (pdf, öppnas i nytt fönster)