De personuppgifter du lämnar i din beställning av seniorbiljett kommer att användas av Västtrafik AB för att hantera och administrera din beställning, registrera din användning av seniorbiljetten, skicka dig information kopplad till seniorbiljetten samt föra statistik i syfte att utveckla Västtrafik AB:s tjänster. Bor du i en kommun som tar ut en engångsavgift för seniorbiljetten så kommer vi dela dina uppgifter med kommunen så att de kan fakturera dig.

Information om engångsavgift (sök efter din kommun i listan).

Laglig grund för personuppgiftsbehandlingen är fullgörandet av det avtalsförhållande som uppstår mellan dig och Västtrafik när du beställer din seniorbiljett. Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter, men väljer du att inte göra det har du inte möjlighet att få en seniorbiljett. Seniorbiljetten måste vara registrerad på dig, bland annat för att vi ska kunna informera dig om kommunen ändrar villkoren för seniorbiljetten, samt att vi ska kunna säkerställa att du är fortsatt folkbokförd i kommunen. Om du folkbokförs i en annan kommun eller avregistrerar seniorbiljetten så kommer seniorbiljetten att spärras.

Om du anmäler att du vill få information och erbjudanden från Västtrafik kommer Västtrafik AB att behandla de personuppgifter som du lämnar för de ändamålen. Laglig grund för personuppgiftsbehandlingen är fullgörandet av det avtalsförhållande som uppstår mellan dig och Västtrafik när du anmäler att du önskar ta del av sådan information och erbjudanden.

Eftersom Västtrafik AB lyder under offentlighetsprincipen sparas dina personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för Västtrafik AB. Mer information om Västtrafik AB:s behandling av personuppgifter och dina rättigheter i övrigt hittar du i Västtrafik AB:s integritetspolicy som finns på Västtrafik AB:s hemsida, www.vasttrafik.se. Om du vill få integritetspolicyn skickad till dig kan du kontakta Västtrafik AB:s kundservice på 0771-41 43 00. Du har rätt att inge klagomål om behandlingen av personuppgifter till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

 

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies